การป้องกันในตัว

3 มกราคม 544

อย่างไรก็ตามจะไม่เกิดการลุกลามของไฟ

อธิบายการไม่ติดไฟและการไม่ลามไฟ

เรามักจะสับสนระหว่างสารไม่ติดไฟและสารหน่วงไฟอยู่เสมอ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยที่สารไม่ติดไฟจะไม่ถูกเผาไหม้ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตามกฎของความเป็นจริงบนโลก แต่ในทางกลับกัน สารหน่วงไฟสามารถถูกเผาไหม้ได้ ซึ่งเราสามารถเติมสารเคมีลงไปเพื่อช่วยหน่วงการติดไฟของผลิตภัณฑ์ โดยระดับของความหน่วงไฟนั้นยากที่จะคำนวณ 

และนี่เองเป็นเหตุผลว่าทำไมสารไม่ติดไฟนั้นเป็นคุณสมบัติประการสำคัญสำหรับกฎหมายการป้องกันอัคคีภัยและสร้างความปลอดภัยในอาคารหากเกิดกรณีเหตุเพลิงไหม้ทั่วโลก โดยไม่ว่าแหล่งกำเนิดของไฟนั้นจะมาจากอุณหภูมิหรือว่าอากาศ วัสดุก่อสร้างหรือองค์ประกอบที่ไม่ติดไฟจะยังคงสภาพได้ดีและทนต่อการถูกเผาไหม้ โดยสารไม่ติดไฟนั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าตัวอาคารจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานรูปแบบใดก็ตาม

สารเคมีหน่วงไฟ

วัสดุที่มีสารเคมีหน่วงไฟในทางกลับกันสามารถติดไฟได้ โดยที่ไม่มีมาตรฐานระดับสากลในการวัดระดับต่อการเผาไหม้และการแพร่กระจายของเพลิงไหม้ แม้ว่าวิธีการวัดนี้รวมถึง:

  • ระดับความง่ายดายที่สามารถติดไฟของผลิตภัณฑ์

  • ปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมาเมื่อมีการเผาไหม้

  • การลุกลามของไฟบนพื้นผิวว่าเป็นอย่างไร

  • วิธีการที่สลายตัวเมื่อมีการเผาไหม้
  • ปริมาณและลักษณะของควันที่ปล่อยออกมา

ใยหินสามารถทำให้อาคารมีความทนทานต่อปัญหาอัคคีภัย
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพลวัตไฟในที่อยู่อาศัยและผลกระทบต่อระยะเวลาปฏิบัติการของนักดับเพลิง

บทบาทสำคัญ 

เนื่องจากพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเหล่านี้ รวมถึงการจัดอันดับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้มีความซับซ้อนและลักษณะการเผาไหม้ของไฟมีคุณสมบัติที่มักอธิบายถึงความสัมพันธ์ต่อการทดสอบที่มีเงื่อนไข ดังนั้นการให้คะแนนของประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันถ้าผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้ทั้งหมดหรือเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่น ขณะการจัดอันดับสำหรับการสิ้นสุดเงื่อนไขการใช้งาน อธิบายถึงสารเคมีหน่วงไฟที่ทำปฏิกิริยาดำเนินการอยู่เบื้องหลังชั้นป้องกัน ซึ่งเป็นส่วนชั้นบนของการก่อสร้างที่มีผลกระทบที่สำคัญที่สุดในผลการทดสอบ ซึ่งไม่ได้เป็นแกนหลักจากการทดสอบที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน

วัสดุที่ไม่ติดไฟมีมีบทบาทสำคัญในการรักษาอาคารสมัยใหม่ให้มีความปลอดภัย โดยร็อควูลสนับสนุนให้อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงอาคารสูง เช่น โรงพยาบาล สถานที่บริการดูแลผู้ป่วย โรงเรียน โรงแรม และสนามกีฬา ที่อาจมีอุปสรรคต่อการออกจากสถานที่โดยคำนึงถึงความสูงของอาคารเหล่านี้ ซึ่งควรที่จะหุ้มด้วยฉนวนและเลือกใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟ 

ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ