วิธีสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

3 มกราคม 544

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานจึงเพิ่มมากขึ้นตาม

Increasing demand for energy

อาคารทั่วโลกส่งผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการบริโภคใช้พลังงานประมาณหนึ่งในสามจากพลังงานที่เราใช้ทั้งหมด และ หนึ่งในห้าจากการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเกิดมาจากกระบวนการผลิต ในปัจจุบันจากผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ประมาณ ปี ค.ศ. 2050 จะมีจำนวนประชากรประมาณ 9.7 พันล้านคนอาศัยอยู่บนโลก และในทุกๆสัปดาห์ จะมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ประมาณ 1.5 ล้านคน ผู้คนส่วนมากมักจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากรประมาณ 90% มักอาศัยอยู่ภายในตึกอาคาร และนี่คือที่มาของความต้องการใช้พลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ และ ระบบทำความร้อนที่เพิ่มมากขึ้น.

“อาคารคือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั่วโลกถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

วิธีการเอาชนะความท้าทาย

มีการประมาณการว่า ในปี ค.ศ.  2050 การรวมกันของการเติบโตของจำนวนประชากรสามารถทำให้เมืองนี้มีอัตราการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นถึง สอง หรือแม้แต่สามเท่าของ ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และนี่นับว่าเป็นความท้าทายที่เป็นไปได้ยากมาก สำหรับการอาศัยอยู่ของประชากรในเมืองอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับปริมาณจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

และการแก้ปัญหาที่ถูกจุด อยู่ที่บ้านและที่ทำงานของพวกเรา ในขณะที่หลายคนปล่อยให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ เช่นการไม่สามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้ในสภาพอากาศหนาวเย็น หรือการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับผู้พักอาศัย ในปัจจุบันเทคโนลีการประหยัดพลังงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก: เพียงแค่การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 70% ของการใช้พลังงานภายในอาคาร การปรับปรุงอาคาร และการสร้างความมั่นใจให้กับอาคารสร้างใหม่ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูง โดยการลดความต้องการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก แม้ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับปรุงสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารแสดงถึงโอกาสที่จะพัฒนาให้เมืองของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัย และยั่งยืน

1ภาพข้อมูลการทำความร้อน และการระบายความร้อน

การใช้พลังงาน
0

ของการใช้พลังงงานจากอาคารทั่วโลก

การใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นของชาวเมือง
0

ช่วงเวลาในอาคาร

ค่าใช้จ่ายของประชากร
0

สำหรับการดำเนินชีวิต

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการสร้างเมือง