Car Park - Typical application for soffit slab

ฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานสำหรับลานจอดรถ

ฉนวนที่มีประสิทธิผลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงาน และลดปัจจัยรบกวนจากลานจอดรถในตัวเมือง

เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในเมือง ปัจจุบันลานจอดรถมักตั้งอยู่ด้านล่างพื้นที่พักอาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ด้านบนจึงอาจได้รับความร้อนและเสียงรบกวนจากพาหนะด้านล่าง

โดยเฉพาะลานจอดรถขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับการจราจรหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง

ผลิตภัณฑ์ฝ้าลานจอดรถของร็อควูล ซึ่งครอบคลุมถึงใยหินใต้ฉนวนชั้นคอนกรีต ผ่านการออกแบบมาเพื่อที่สุดแห่งการปกป้อง ทั้งในแง่ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิ และการดูดซับเสียง เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมติดตั้งฉนวนกันความร้อนฝ้าเพดานสำหรับลานจอดรถ

ลานจอดรถมักเป็นพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนจากการจราจรที่วุ่นวายตลอดทั้งวัน จึงจำเป็นต้องแยกจากสิ่งปลูกสร้างด้านบน และ พื้นที่ส่วนรวมโดยรอบ รายงานจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าเสียงรบกวนส่วนเกินจากการจราจรอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ได้1

ข้อควรพิจารณาอีกประการ คือ ความปลอดภัยจากอัคคีภัย การติดตั้งฉนวนที่มีประสิทธิผลในการป้องกันไฟตามมาตรฐานสูงสุดย่อมช่วยลดโอกาสที่เปลวไฟจะลามจากลานจอดรถขึ้นไปยังอาคารด้านบนได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ การไม่ติดตั้งฉนวนฝ้าลานจอดรถยังอาจทำให้อาคารด้านบนสูญเสียพลังงานระหว่างชั้นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การคำนวณความคุ้มค่า

เมื่อพบผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลที่เหมาะสมกับการใช้งาน คุณต้องคำนวณปริมาณที่ต้องใช้เป็นอันดับต่อไป

ระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ควรขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านอัคคีภัย การควบคุมอุณหภูมิ และการดูดซับเสียงในแต่ละพื้นที่ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในท้องที่ของคุณ

ลานจอดรถใต้ดินอาจเป็นจุดสะสมความร้อนได้ไม่ต่างจากพื้นที่ภายนอกอาคารประเภทอื่น การติดตั้งฉนวนจึงช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในสิ่งปลูกสร้างชั้นบน และลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้

นอกจากนี้ ฉนวนฝ้าลานจอดรถยังช่วยปกป้องตัวอาคารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้อีกด้วย

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC  ของเรา

house, calculator, funds, state subsidy, germany
ฉนวนฝ้าลานจอดรถมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการใหม่และงานต่อเติม ผลิตภัณฑ์ร็อควูลจะช่วยปกป้องสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่โดยรอบอาคาร

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูล

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

การติดตั้งฉนวนร็อควูลมีผลทางตรงกับการใช้พลังงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้สิ่งปลูกสร้างด้านบนลานจอดรถลดการสูญเสียพลังงานระหว่างชั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศได้

rockwool, lake, nature, trees, photo

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

กรุณาติดต่อสำนักงานร็อควูลในพื้นที่ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือหรือการลดหย่อนภาษี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการของคุณได้

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ร็อควูลช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหน
ฉนวนร็อควูลสามารถนำไปติดตั้งใต้พื้นหรือแผ่นคอนกรีตประเภทอื่นได้หรือไม่
ฉนวนใยหินร็อควูลใช้บล็อกกันความชื้นหรือไม่