คุณทราบหรือไม่?

 

มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราพบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเป็นเพียง 5.5% ของต้นทุนอาคารทั้งหมดเท่านั้น ในขณะที่ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ มีมูลค่าสูงถึง 86% ดังนั้นการลงทุนเพียงเล็กน้อยในการเลือกใช้วัสดุที่ในการออกแบบที่เหมาะสม ก็สามารถส่งผลอย่างมากในการลดค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย

 

UN City

For more information see: Permissions