รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในร็อควูล

เราจำเป็นต้องทุ่มเทในการทำงาน เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด – และรวมถึงมีกระบวนการทางความคิดเรื่องความยั่งยืนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาอย่างดีที่สุด

เอียนส์ เบอเกอร์สัน

กลุ่มร็อควูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การทำงานที่มีวัตถุประสงค์

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความท้ายทายของโลกในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทิศทางที่ดีขึ้น และการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือพลังงานจากถ่านหิน ความพยายามเหล่านี้ที่ล้วนเป็นแรงบันดาลใจ ที่ส่งผลในการทำงานของพวกเราในทุกๆวัน เราจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจของเราในแต่ละวัน

กลุ่มร็อควูลทุ่มเทในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน ผู้ร่วมงาน คู่สัญญา หรือผู้บริโภคที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรายังคงสนับสนุนทัศนคิดในเชิงรุกในเรื่องความปลอดของพนักงานทุกคน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ถ้าทำตามคำแนะนำในคู่มือหรือคำอธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเราจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ อย่างแน่นอน

เรามีความภูมิใจในความเป็นร็อควูล ที่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพและวัฒนธรรมองค์กรของเรา กลุ่มร็อควูลมีพันธสัญญาว่าจะสรรหาและรักษาบุคลากรซึ่งมีพรสวรรค์อย่างดีเยี่ยมโดยให้โอกาสอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานที่มีหลากหลายของเราจาก 52 สัญชาติต่างๆ ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนต่างๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น มีพนักงานจำนวน 21 สัญชาติที่ทำงานในฝ่ายปฏิบัติการในประเทศเยอรมัน เป็นต้น

 

Woman in greenhouse
Agronomist analysing plants in greenhouse. People,  Grodan, Green, Horticulture.

อาชีพที่สร้างความแตกต่าง

เมื่อคุณได้ร่วมงานกับกลุ่มร็อควูลแล้ว คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำตลาดระดับโลก ในผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การยอมรับและเคารพในวัฒนธรรมภายในองค์กรของเรานั้น หมายถึงการที่คุณสามารถเป็นตัวของคุณเอง และสามารถพัฒนาทักษะ ศักยภาพ เพื่อให้มีความสามารถที่ดีเยี่ยม และมีความสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างสรรค์โอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับบุคลากรผู้ซึ่งต้องการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพของคุณที่กลุ่มร็อควูลนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

 

Man on mountain, rock, sitting