มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการเคลือบเส้นใยหินเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันน้ำฝนที่ตกมากระทบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง

ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort เป็นที่พอใจและตอบโจทย์สำหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร ทั้งยังมีความสามารถในการลดเสียงรบกวนจากภายนอก และมีความสามารถในการป้องกันอัคคีไฟของระบบโดยรวมอีกด้วย

ในสภาพอากาสร้อนชื้น ประสิทธิภาพในการนำความร้อนของระบบงานมุงหลังคานับเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความร้อนสามารถซึมซับผ่านทะลุหลังคามาได้ ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RL จึงนับเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันการนำความร้อน และด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้งานของฉนวน Cool ‘n’ Comfort ชนิดม้วนที่ขนาดความยาว จึงทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งฉนวนบนหลังคา และสามารถรองรับแรงบีบอัดของตัวคลิปที่ยึดหลังคา

มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการเคลือบเส้นใยหินเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันน้ำฝนที่ตกมากระทบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง

เนื่องจากข้อกำหนดที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ ตามข้อกำหนดของดัชนีอาคารรักษ์โลกของประเทศมาเลเซียสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการนำความร้อนของตัวอาคาร ซึ่งฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RL940 แบบความหนาที่ 100 มิลลิเมตรที่นำมาใส่ในระบบหลังคาเมทัลชีทแบบเดี่ยวนี้ สามารถตอบโจทย์ที่จะต้องก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ให้ได้ค่ายู 0.34W/m²K(U-Value  คือ ค่าที่บอกถึงความร้อนที่สูญเสียต่อตารางเมตรที่สัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก) น้อยกว่า 0.4W/m²K ของค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อน นอกจากประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำที่ตรงกับข้อกำหนดนี้แล้ว ฉนวนกันความร้อนร็อควูลยังสามารถใช้ได้กับข้อกำหนดของอาคารด้านปฏิกิริยาต่อไฟของวัสดุมุงหลังคาอีกด้วย

 

Rush Hospital

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม