Roofing system on concrete deck

ฉนวนกันความร้อนดาดฟ้าคอนกรีต

ฉนวนกันความร้อนสำหรับดาดฟ้าคอนกรีตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารของคุณได้อย่างมาก ในกรณีที่ไม่มีการติดตั้งฉนวน หรือการเลือกใช้ฉนวนที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้ความร้อนสามารถทะลุผ่านเข้ามาทางหลังคา1 ซึ่งนับเป็นบริเวณที่สำคัญ

ฉนวนกันความร้อนดาดฟ้าคอนกรีตของร็อควูลมีคุณสมบัติด้านการป้องกันความร้อน การควบคุมเสียง การทนไฟที่ดีเยี่ยม และ เป็นหนึ่งในวัสดุที่สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอย หรือ พื้นที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นภายในอาคาร2

การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้พลังงาน และ ลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ3 แต่ยังสามารถช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการทำให้อาคารมีอุณหภูมิเย็นลง คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของฉนวนกันความร้อนหินภูเขาไฟของเรายังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมคุณถึงต้องการฉนวนดาดฟ้าคอนกรีต

โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างรูปแบบพื้นคอนกรีต หรือ ดาดฟ้า นอกจากจะนิยมใช้ในประเภทอาคารอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์หรืออาคารขนาดใหญ่แล้ว แต่ยังคงได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการออกแบบสำหรับที่อยู่อาศัยรวมถึงบ้านเดี่ยวของครอบครัว

เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าด้านการออกแบบอาคารในเมืองและเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับดาดฟ้าคอนกรีตที่มีคุณภาพสามารถปกป้องอาคารจากความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงไปในสภาพอากาศที่อบอุ่น

คุณสมบัตินี้คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งยังสร้างคุณค่าในระยะยาว รวมถึงความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

การคำนวณความคุ้มค่า

ปริมาณการใช้ฉนวนกันความร้อนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของโครงการของคุณ เนื่องจากการติดตั้งฉนวนบนหลังคา นั้นไม่มีข้อจำกัดด้านความสูง จึงสามารถปรับเปลี่ยนความหนาของฉนวนได้ตามข้อกำหนดของคุณ – และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานตามกฎข้อบังคับในแต่ละท้องถิ่น

ใช้เครื่องมือคำนวณค่า U ของ ROCKWOOL เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหลังคาด้านบนอาคาร และ ช่วยประหยัดต้นทุนที่เป็นไปได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิค ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา 

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver
การเสนอทางเลือกใหม่สำหรับฉนวนกันความร้อนดาดฟ้าคอนกรีตของเรา ในส่วนมาตรฐานการติดตั้งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการใช้งานที่ทันสมัยปลอดภัยและรวดเร็ว ไม่ว่าการติดตั้งหลังคาแบนนั้นสามารถยึดด้วยกาวหรือบนหลังคาที่โรยกรวดก็ตาม

Kim Brandt

ผู้จัดการฝ่ายผลิตกลุ่มบริษัทร็อควูล

ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน และ พลังงาน

ผลิตภัณฑ์ฉนวนของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ดังนั้นสำหรับเมืองและเมืองสมัยใหม่หลายแห่ง โดยเฉพาะอาคารที่มีโครงสร้างดาดฟ้าคอนกรีตแบนนั้น การเลือกใช้ฉนวนใยหินของเราจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์แนวทางด้านความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

vertical garden a concept of sustainable building, eco building landscape climbing plants

การสนับสนุนด้านการเงิน

การเตรียมการด้านแผนงานและมาตรการจูงใจด้านภาษีเฉพาะที่ในเขตภูมิภาคของคุณ ติดต่อสำนักงานในพื้นที่ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

FAQs

ฉนวนดาดฟ้าคอนกรีตควรมีความหนาเท่าไหร่
คุณสามารถกันความร้อนจากดาดฟ้าคอนกรีตแบนได้อย่างไร
ดาดฟ้าคอนกรีตต้องการการระบายอากาศหรือไม่