การปลดปล่อยพลังงานธรรมชาติของหิน

สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทันสมัย และการค้นหาความน่าสนใจของหินยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังมีบางสิ่งที่รอการถูกค้นพบอีกมาก และ ROCKWOOL จะนำเอาประโยชร์จาก 7 คุณสมบัติเด่นของหินมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถท้าทายและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา

RockWorld imagery, The big picture, rock, stone, greenery

01

คุณสมบัติด้านการทนไฟ

สามารถทนไฟได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ROCKWOOL คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ และมีจุดหลอมละลายมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเปลวไฟ หรือการลามไฟ และเพิ่มระยะเวลาในการหนีให้กับคุณและครอบครัว

02

คุณสมบัติในการกันความร้อน

เราสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการรักษาอุณหภูมิลสภาพอากาศภายในอาคารใหเหมาะสม

การรักษาอุณหภูมิ สามารถลดความร้อน ความเย็น และต้นทุนในระบบระบายอากาศ รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารได้อีกด้วย

03

คุณสมบัติด้านการดูดซับเสียง

การกั้นเสียง การดูดซับเสียง หรือ การยกระดับคุณภาพเสียง

ในการพัฒนาสังคมจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยการสร้างสาธารณูปโภคนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งงานก่อสร้างเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การขุดเจาะถนน ขุดอุโมงค์ หรือเสียงจากการจราจร ยังไม่รวมถึงมลภาวะทางเสียงจากมนุษย์ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นเรื่องน่ากังวลและมีผลกระทบเชิงลบในการใช้ชีวิตทั้งสิ้น

04

คุณสมบัติด้านความทนทาน

ประสิทธิภาพและความทนทานที่เพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง

ความทนทานในความหมายของ ROCKWOOL คือ ประสิทธิภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะนานแค่ไหน คุณสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าของเราสามารถช่วยในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอาคารตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร

05

คุณสมบัติเกี่ยวกับน้ำ

การจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าของเรา

ใยหินภูเขาไฟสามารถสร้างขึ้นผ่านกระบวนการทางวิศวรกรรม เพื่อที่จะดูดซับ หรือ ไม่ดูดซับน้ำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ เช่นเดียวกับการหมุนเวียนในปฏิกิริยาเรือนกระจก และ การแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย

06

วัฏจักร

การนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

ถึงแม้ว่าหิน คือหนึ่งในวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเราได้พัฒนาเทคโนโลยีของเราในการนำของเสีย หรือ ของเหลือใช้เหล่านั้นกลับมาเป็นวัตถุดิบทางเลือกในกระบวนการผลิต

07

สุนทรียภาพทางความงาม

ความลงตัวของประสิทธิภาพในการทำงานกับสุนทรียภาพทางความงาม

เราสามารถควบคุมธรรมชาติอันงดงาม และความหลากหลายของคุณสมบัติของหิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในงานออกแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดของสี หรือ รูปทรงต่างๆ

นำเสนอความคิดของเรา

การใช้ประโยชน์จาก 7 คุณสมบัติเด่นของหิน เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก