RockWorld imagery, Szczecin Philharmonic

การป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ

ฉนวนกันไฟร็อควูลช่วยจำกัดเปลวไฟไว้ในวงแคบ ชะลอและหยุดการลามไฟ

ฉนวนใยหินความทนทานสูงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออาคารกันไฟ เนื่องจากเส้นใยของฉนวนมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และทนความร้อนได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส1

เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ฉนวนกันไฟร็อควูลช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้อยู่อาศัยและตัวอาคารของคุณได้อย่างไร

 

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ

การขยายตัวของเมืองและภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ มากมายแก่วิถีชีวิตในโลกปัจจุบัน สิ่งปลูกสร้างขยายตัวในแนวดิ่งมากขึ้น อยู่ในระยะประชิดกันมากขึ้น และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

อันตรายจากความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการลามไฟไว้ในวงจำกัด
  • ใช้วัสดุไวไฟในขั้นตอนก่อสร้าง
  • ระยะห่างของตัวอาคารที่ลดลงทำให้มีโอกาสเกิดการลามไฟระหว่างอาคารมากขึ้น

โครงการต่อเติมอาคารก็ควรต้องพิจารณาถึงประเด็นเหล่านี้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อแผนแม่บทสมรรถนะด้านพลังงานของอาคาร (EPBD) กำหนดให้ผู้ก่อสร้างพิจารณาถึงความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในการต่อเติมอาคารทุกชนิด2

การปกป้องชีวิตในกรณีเกิดเพลิงไหม้จึงกลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในโครงการก่อสร้างและงานต่อเติมของโลกปัจจุบัน

 

การคำนวณความคุ้มค่า

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ทนไฟในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และงานต่อเติมช่วยลดต้นทุนในระยะยาวได้ เนื่องจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสียหายจากเปลวไฟให้ตัวอาคารสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ร็อควูลมีเครื่องคำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสำหรับผนัง หลังคา และ ความเป็นไปได้ในการประหยัด สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

product, anchor, ROCKFIRE, fire protection

กรณีศึกษา

โครงการ

อุทยานโอลิมปิกราชินีเอลิซาเบธคือ ศูนย์กีฬาในเขตสแตรตฟอร์ด ทางตะวันออกของลอนดอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “เฮียร์อีสต์” มหาวิทยาลัยดิจิทัลระดับโลก

เลียงโอรูค ต่อเติมศูนย์สื่อมวลชนโอลิมปิกเดิมของอุทยาน ให้กลายเป็นสำนักงาน ร้านอาหาร และอาคารมหาวิทยาลัยในปี 2016

 

ความท้าทาย

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นข้อพิจารณาสำคัญของโครงการต่อเติม โรสวิลล์ บริษัทผู้รับเหมาได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาเรื่องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟและผนึกอากาศในโครงสร้างซับซ้อนของตัวอาคาร

โรสวิลล์เลือกใช้ฉนวนปิดรอยต่อและป้องกันการลามไฟของร็อควูลที่ความยาวประมาณ 1,300 เมตร เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติกันไฟให้รอยต่อแนวเส้นและท่อบำรุงรักษา เช่น ทางหนีไฟ

 

ผลลัพธ์

  • ลดความเสี่ยงในการลามไฟให้เหลือน้อยที่สุด
  • เพิ่มความปลอดภัยให้ทางหนีไฟ
  • ปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน
Olympic Park Stadium, Acoustic Capabilities
ผลิตภัณฑ์ร็อควูลมีคุณสมบัติป้องกันไฟตลอดอายุอาคารตามข้อกำหนดโครงการ ติดตั้งง่าย และมีความน่าเชื่อถือ

Arthur Nelmes

ผู้อำนวยการแผนกป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ โรสวิลล์

ความยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

หลายประเทศใช้พลังงานราว 40 เปอร์เซ็นต์หมดไปกับสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัย9

คุณสมบัติป้องกันอัคคีภัยของผลิตภัณฑ์ร็อควูลไม่เพียงแค่ยกระดับความปลอดภัยของตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานด้วยการควบคุมอุณหภูมิและการป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้อีกด้วย

ฉนวนร็อควูลทำหน้าที่เสมือนระบบกักเก็บพลังงานที่ควบคุมอุณหภูมิ และลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้พื้นที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี10

 

 

product, wall, outer wall, wall insulation, cavity wall, insulation granulate, blown-in insulation, installer, fillrock kd, einblasdämmung, germany
ผลิตภัณฑ์ที่ร็อควูลใช้ต่อเติมอาคารต้องมีความยั่งยืน เสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงาน ปลอดภัยต่ออัคคีภัย และผลิตจากวัสดุไม่ติดไฟ

Andrei-Mircea Corches

ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยต่ออัคคีภัย ร็อควูลกรุ๊ป

การคำนวณความคุ้มค่า

เงินสนับสนุนสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในการก่อสร้างอาจมีอยู่ในตลาดของคุณ

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button