คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของเราไดรับการสืบทอดคุณสมบัติของโครงสร้างทางกายภาพของใยหินภูเขาไฟ โดยโครงสร้างเหล่านี้ทำให้เกิดช่องอากาศที่ช่วยให้ฉนวนกันความร้อน เราสามารถกั้นอุณหภูมิความร้อนได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อน และสามารถรักษาสภาพอุณหภูมิที่อบอุ่นในสภาพอากาศที่เย็น

คุณทราบหรือไม่ว่า?

ความชื้นและเชื้อราสามารถส่งผลเสียต่อโครงสร้างอาคาร การระบายความร้อนภายในอาคาร รวมถึงระบบทางเดินหายใจของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารด้วย ดังนั้นการเข้าใจความสามารถในการระบายอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอาคารที่มีความแข็งแรง ทนทาน และดีต่อสุขภาพ

 

RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman