Kulturhuset Valhalsgade (Osramhuset) in Copenhagen, Denmark cladded with Rockpanel Chameleon facade cladding

ฉนวนหุ้มผนังภายนอกอาคาร

ระบบหุ้มผนังภายนอกอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยฉนวนที่มีประสิทธิภาพดีกับวัสดุหุ้มภายนอกคือ เครื่องมือหลักในการปกป้องอาคารให้สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ การติดตั้งฉนวนใยหินยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัยและเสียงรบกวนภายนอกได้อีกด้วย

ระบบหุ้มผนังภายนอกอาคารประกอบขึ้นจากวัสดุหลายชั้น โดยปิดท้ายด้วย “ผิวชั้นที่สอง” ตัวระบบเกิดจากผลิตภัณฑ์หุ้มผนังภายนอกอาคาร ฉนวนชนิดแผ่น และการสร้างช่องอากาศเพื่อระบายหรือผนึกล็อกอาคาร

วัสดุหุ้มผนังภายนอกอาคารแนวสูงทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะและเส้นแบ่งเขตระหว่างผนังภายนอกอาคารและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ปกป้องอาคารจากสภาวะแวดล้อม ยังมีผลกับความสวยงามของตัวอาคารด้วยเช่นกัน

“ผิวชั้นที่สอง” ดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่างที่อยู่เหนือผนังภายนอก เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและรักษาสภาพการใช้งานผนังภายนอกอาคารทั้งสองชั้น

ระบบหุ้มผนังภายนอกอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั้งแผ่นระบายอากาศของกรอบอาคารและผนังกระจก ทำหน้าที่ปกป้องอาคารจากสภาพแวดล้อมต่างๆ และช่วยเพิ่มความสวยงามให้อาคารที่ต้องการเปลี่ยนการตกแต่งภายนอกได้

การติดตั้งฉนวนอย่างเหมาะสมในระบบหุ้มเปลือกภายนอกอาคารจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถนะของการก่อสร้างอาคารใหม่ หรือการยกระดับโครงสร้างอาคารปัจจุบัน

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องใช้ฉนวนหุ้มผนังภายนอกอาคาร  

ผนังภายนอกที่หุ้มอาคารเก่าและใหม่มีคุณประโยชน์ทั้งในแง่การใช้งานและรูปลักษณ์ โดยในปัจจุบัน นักออกแบบและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโครงการมีวัสดุหุ้มเปลือกอาคารที่ทั้งสวยงามและราคาเอื้อมถึงให้เลือกใช้หลากหลายสไตล์

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม อย่างฉนวนใยหินร็อควูลและวัสดุหุ้มกรอบอาคารร็อคพาแนล ช่วยยกระดับโครงสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้สูงสุด

ระบบหุ้มกรอบอาคารของร็อควูลช่วย “ปิดผนึก” การใช้พลังงานในอาคาร โดยการติดตั้งฉนวนหุ้มเปลือกอาคารของร็อควูลอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ตลอดทั้งปี และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้ แม้ในสภาพอากาศแปรปรวน

การติดตั้งฉนวนร็อควูลช่วยเสริมสร้างสมรรถนะดังต่อไปนี้:

  • ป้องกันเสียงรบกวน
  • เพิ่มความสวยงาม
  • ยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
  • เพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

การคำนวณความคุ้มค่า

การติดตั้งฉนวนที่มีประสิทธิผลช่วยลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้สูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์1 ผลิตภัณฑ์ร็อควูลช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ด้วยการลงทุนติดตั้งผลิตภัณฑ์ฉนวนที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกการใช้งาน

ร็อควูลมีรายงานข้อมูล เครื่องคำนวณ และหลากหลายเครื่องมือบนเว็บไซต์ให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด ประเภทและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละโครงการและภูมิภาค การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เกณฑ์ข้อกำหนดด้านการใช้พลังงานและการดูดซับเสียงอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ข้อมูลออนไลน์ของเราจึงช่วยคุณตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

ร็อควูลมีเครื่องคำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสำหรับผนัง หลังคา และ ช่วยลดค่าไฟ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

house, calculator, funds, state subsidy, germany
ผลิตภัณฑ์ฉนวนหุ้มเปลือกอาคารส่วนใหญ่ของร็อควูลผลิตจากนวัตกรรม Dual Density จึงติดตั้งง่ายและใช้งานได้อย่างทนทาน

Erica Bazzini

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูลกรุ๊ป

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงานเป็นอันดับหนึ่ง ผ่านการใช้งานในหลากหลายโครงการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก เช่น LEED, BREEAM และ HQE2 โดยผลิตภัณฑ์ร็อควูลเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาคารเหล่านี้ผ่านการรับรองในระดับสูงสุด

vertical garden a concept of sustainable building, eco building landscape climbing plants

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

โครงการของคุณอาจเข้าข่ายนโยบายส่งเสริมทางการเงินในรูปแบบรายการลดหย่อนภาษีหรือเงินสนับสนุน กรุณาติดต่อสำนักงานร็อควูลใกล้คุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลผ่านเกณฑ์คุณสมบัติไม่ติดไฟในระดับใด
ฉนวนหุ้มเปลือกอาคารป้องกันเสียงได้ดีแค่ไหน