สถานพยาบาล

3 มกราคม 544

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

โรงพยาบาล Herlev - มะเร็งเด็ก

อาคารที่ดีสามารถทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น จากการวิจัยที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย สถาปัตยกรรมของโรงพยาบาลสามารถมีอิทธิพลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของทั้งผู้ป่วยและพนักงาน การออกแบบตามหลักการซึ่งเป็นการผสมผสานข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ กับเครื่องมือดั้งเดิม สามารถลดระยะเวลาการรักษา ลดปริมาณยา และทำให้การนอนหลับดีขึ้น เนื่องจากมีความสงบ

การพัฒนาในสหราชอาณาจักร เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเทียบสิ่งแวดล้อมในพนักงงาน และผู้ป่วย ASPECT (A Staff and Patient Environmental Calibration Tool)  เป็นแนวทางที่สอดคล้องสนับสนุนแนวความคิดที่ว่า การรักษาโดยสถาปัตยกรรมโดยได้รับการรับรองในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีแปดองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญในการรักษาพยาบาลให้ได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

  • ความเป็นส่วนตัว บริษัท ศักดิ์ศรี: สำหรับผู้ป่วยที่เลือกพักรักษาตัวอยู่คนเดียว หรือ อยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้น พวกเค้าต้องการที่ควบคุมสิ่งที่เค้าเห็นหรือได้ยิน
  •  มุมมอง:งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระดับความมืดหรือสว่างของแสง รวมถึงความสามารถในการมองเห็นช่วยกระตุ้นการฟื้นตัว
  • ธรรมชาติ และ ภายนอกอาคาร: การสัมผัสกับธรรมชาติ ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่า เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยในการรักษา เนื่องจากทำให้เงียบสงบ
  • ความสะดวกสบาย และ การควบคุม:ผู้ป่วยจะได้รับความรู้สึกดีเมื่อสามารถควบคุมสัมผัสกับแสง ความร้อน และ เสียงรบกวน ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย
  • ควมชัดเจนของสถานที่:โรงพยายาลควรเป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวนสะดวกสำหรับการใช้งาน
  •  ลักษณะภายใน: สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เย็นสบาย สามารถลดระยะเวลาการฟื้นตัว
  • พนักงาน: เมื่อพื้นที่ทำงานของพนักงานดีขึ้น ก็เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน และทำให้การทำงานดีขึ้น

วัสดุก่อสร้างมีอิทธิพลสำคัญส่งผลต่อรูปลักษณ์ และ ความรู้สึกที่มีต่ออาคาร และ พื้นที่ภายในอาคาร ดังน้นการเลือกวัสดุที่สามารถสร้างความสะดวกสบาย เกิดความเงียบสงบ และเพิ่มสุนทรียศาสตร์ ย่อมส่งผลต่อการรักษาและฟื้นตัวของผู้ป่วย ฝ้า เพดาน Rockfon สามารถดูดซับเสียง และ สะท้อนแสงได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ห้องพักสะดวกสบาย รวมถึงวัสดุของฉนวนRockfon เป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย ไม่เกิดปัญหาเรื่องเชื้อราหรือแบคทีเรีย เนื่องจากไม่สามารถเจริญเติมโตได้ จึงถือเป็นวัสดุที่ปลอดภัย และเหมาะอย่างยิ่งในการบรรยากาศที่ดีภายในอาคาร

“การเพิ่มระดับเสียงส่งผลโดยตรงต่อความดันโลหิต (ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ) คุณสมบัติด้านเสียงของผลิตภัณฑ์เราสามารถปกป้องสุขภาพ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียง และเสียงรบกวน