คุณทราบหรือไม่

 

ถ้าเปลี่ยนการปลูกมะเขือเทศโดยการใช้ฉนวนหินภูเขาไฟในการเพาะปลูก ในเรือนกระจก Benelux ปีค..2016 มาเป็นการปลูกมะเขือเทศบนพื้นดินบริเวณทุ่งโล่งในพื้นที่ของเมดิเตอร์เรเนียน เราจะต้องใช้น้ำปริมาณมากกว่า 65 ล้านลิตรเพื่อการชลประทาน

 

Girl watering green house