ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ silent เมื่อนำมาใช้ร่วมกับวัสดุที่เป็นพื้นผิวที่บาง หรือมีรูพรุน จะมีคุณสมบัติดูดซับเสียงที่ดี และมีประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ จึงช่วยลดเสียงที่ก้องกังวาน และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยภายในห้อง

ดูผลิตภัณฑ์