RockWorld imagery, Szczecin Philharmonic

ฉนวนสำหรับผนังก่ออิฐ

ฉนวนสำหรับผนังก่ออิฐคือ ผลิตภัณฑ์พื้นฐานในการป้องกันความร้อนของอาคารในหลายภูมิภาคของโลก

อาคารที่ก่อสร้างในช่วงศตวรรษที่ 20 ตอนต้นถึงตอนกลางมักจะมีผนังก่ออิฐภายนอก ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึม ก่อนจะเริ่มติดตั้งฉนวนควบคุมระดับอุณหภูมิในยุค 60 และ 70

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณประโยชน์ในการลดการปล่อยคาร์บอน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และยกระดับความสะดวกสบายภายในอาคารได้อีกด้วย1

การติดตั้งฉนวนที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สิ่งปลูกสร้างสูญเสียความเย็นภายในอาคาร และรับความร้อนจากภายนอกเข้ามาแทนที่ จนส่งผลให้ต้องใช้พลังงานและมีค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศมากขึ้น

เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ และวิธีการติดตั้งฉนวนผนังโพรงร็อควูลได้ทันที

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องใช้ฉนวนสำหรับผนังก่ออิฐ

การติดตั้งฉนวนผนังก่ออิฐเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและประหยัดต้นทุนที่สุดในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งฉนวนชนิดแผ่นภายในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในงานต่อเติม

วัสดุที่มีคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิและป้องกันความร้อนคือ หัวใจหลักของการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ผนังภายนอก2 เนื่องจากผนังก่ออิฐที่ไม่ได้ติดตั้งฉนวนมีโอกาสรับความร้อนจากภายนอกได้สูงมาก

ฉนวนผนังก่ออิฐทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันความร้อนจากภายนอก และปกป้องอากาศเย็นให้กระจายตัวภายในอาคารอย่างทั่วถึง

ฉนวนผนังก่ออิฐจึงช่วยรักษาระดับอุณหภูมิภายในตัวบ้านไม่ให้ร้อนเกินไป และลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศได้

คุณประโยชน์หลักของฉนวนผนังโพรง:

  • เสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงาน และรักษาระดับอุณหภูมิด้านในของผนังภายนอก
  • เพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัย
  • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศ
  • ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว

การคำนวณความคุ้มค่า

ต้นทุนในการติดตั้งฉนวนผนังก่ออิฐและค่าความประหยัดพลังงานที่จะได้รับขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของอาคาร รวมถึงขั้นตอนการก่อสร้างและแหล่งพลังงานด้วยเช่นกัน

ฉนวนใยหินติดตั้งได้ทั้งแบบเต็มพื้นที่หรือบางส่วน โดยพิจารณาปริมาณที่ต้องใช้จากจำนวนผนังและประเภทวัสดุ

ร็อควูลมีเครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value calculator) และข้อมูลเชิงเทคนิคไว้ช่วยประเมินประเภทและระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

ร็อควูลมีเครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) และข้อมูลเชิงเทคนิคไว้ช่วยประเมินประเภทและระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

Application, BIM, Wall
การใช้ช่องอากาศเล็กๆ ของฉนวนร็อควูลเพื่อป้องกันความ ประสิทธิภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุการใช้งาน ผลลัพธ์จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าฉนวนร็อควูลคงคุณสมบัติได้ยาวนานมากกว่า 55 ปี ตัววัสดุจึงคงทนอยู่ตลอดอายุอาคาร

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ร็อควูลกรุ๊ป

กรณีศึกษา

ความท้าทาย

ซิลเคนพาร์ก ทางตะวันตกของดับลิน ไอร์แลนด์ คือ โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ประสิทธิผลเชิงต้นทุน และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอาคารจึงต้องอยู่สบายและมีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา

ซิลเคนพาร์กสร้างกรอบอาคารประหยัดต้นทุน โดยใช้วิธี “แฟบริกเฟิสต์” ในการก่อสร้างและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉนวนสำหรับผนังก่ออิฐของร็อควูลหลายชนิด เพื่อให้ตัวอาคารทั้งหมดได้รับการติดตั้งฉนวนอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดอาคารและมาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานฉบับล่าสุด

ผลลัพธ์

ฉนวนทรงประสิทธิผลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของร็อควูลช่วยให้ตัวอาคารทุกยูนิตของซิลเคนพาร์กลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างชัดเจน

Silken Park
การผสมผสานโครงสร้างผนังแบบง่ายๆ เข้ากับระบบหน้าต่างที่ดี การผนึกอากาศ การระบายอากาศ และที่สำคัญที่สุด ฉนวนคุณภาพสูง ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจจากบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

Barry Durkan

ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารใหม่ อีโคฟิกซ์ สหราชอาณาจักร

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน  

ฉนวนสำหรับผนังก่ออิฐของร็อควูลให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่ง เป้าหมายหลักของเราคือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานให้สิ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุทรงสมรรถนะ ซึ่งผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลช่วยให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างเชิงอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในภูมิภาคหรือเหนือกว่า เรามุ่งมั่นก้าวไปสู่เป้าหมายอาคารที่มีการใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์ ด้วยการออกแบบประสิทธิภาพเชิงพลังงานให้เสริมสร้างความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตภายในอาคาร

product, wall, outer wall, wall insulation, cavity wall, insulation granulate, blown-in insulation, installer, fillrock kd, einblasdämmung, germany