การปลดปล่อยความลับของพลังธรรมชาติของหินเพื่อชีวิตที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์ของเรา

เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการท้าทายการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย หินนับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเรานำหินมาเพื่อสร้างสิ่งที่ยั่งยืนตลอดชั่วอายุคน

จากห้องเรียนไปจนถึงสนามกีฬา สถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่สำคัญต่างๆ ทุกคนจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ไม่ใช่อยู่ในความฝันเท่านั้น แต่การทำตามความฝันเหล่านั้น เพื่อสร้างสถานที่ในฝันให้เกิดขึ้นจริง ให้กลายเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับทุกคน

ความมุ่งมั่นเหล่านี้ล้วนอยู่ภายในหิน

4

เรื่องราวการใช้ชีวิตของเรา

อ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตของเรา

หัวข้อ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

สังคมเมือง

การทำให้กลายเป็นเมือง และ มหานครที่ยั่งยืน

การออกแบบที่ดี และ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้น สามารถทำให้เมืองกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็ว

สังคมเมือง

ชั้นป้องกัน

ในการออกแบบกรอบอาคาร(โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เนื่องจากกรอบอาคารมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้มีความสะดวกสบาย

สังคมเมือง

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

สังคมเมือง

การย้ายอาคาร

สถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างความรู้สึกให้ดีขึ้น การมองเห็นอาคารที่สวยงามมีอิทธิพลเหนือความอารมณ์ส่วนตัวและสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่ดีต่อชุมชนที่เราอาศัย

สังคมเมือง

ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง

เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิสูจน์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไข การออกแบบเสียงที่ดีจะช่วยให้คุณครู และ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนรู้

สังคมเมือง

มาตรการการป้องกันมลพิษทางเสียง

การประเมิณมลพิษทางเสียง จากระดับเสียง ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีใจรักในเสียงเพลง แต่เสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่า มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพ

โหลดเพิ่มเติม

การพัฒนาเพื่อชีวิตที่ทันสมัย