สุขภาวะในที่ทำงานที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3 มกราคม 544

การบำบัดโรคตึกเป็นพิษสามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทเช่นเดียวกับเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ความต้องการต่อสุขภาวะในที่ทำงาน

ตั้งแต่โรคตึกเป็นพิษถูกระบุว่าเป็นปัญหาขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1980 ทำให้นายจ้างได้เพิ่มความพยายามที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราต่างก็ใช้เวลามากถึง 90 เปอร์เซ็นต์อยู่ภายในสถานที่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุสำคัญที่สถานที่การทำงานจะต้องเอื้ออำนวยและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเรา

ความต้องการสำหรับสุขภาวะในที่ทำงานที่ดีนั้นยิ่งมีความสำคัญในปัจจุบันในขณะที่เราได้ก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

 

ด้วยกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการดำเนินงานคือค่าใช้จ่ายบุคลากรและสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลากร

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนสร้างสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น 79 เปอร์เซ็นต์ของเจ้าของอาคารที่ลงทุนในการสร้างกลยุทธ์ให้มีสุขภาวะที่ดีในที่ทำงาน พบว่าลูกจ้างมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากขึ้น ทั้งนี้การสำรวจยังระบุอีกว่าพนักงานที่มีอิสระและสภาวะการทำงานที่ดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

สุขภาวะที่ดีในอาคารนั้นคุ้มค่ามากเช่นกัน โดยเกือบสามในสี่ของเจ้าของอาคารรายงานว่าสุขภาวะอาคารที่ดีสร้างความดึงดูดและน่าสนใจต่อผู้เช่าทำให้การเช่านั้นง่ายมากยิ่งขึ้น และอีก 62 เปอร์เซ็นต์พบว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่ทำให้ตัวอาคารมีภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายของประชากร
0

สำหรับการดำเนินชีวิต

ลูกจ้างมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือมากขึ้น
0

เปอร์เซ็นต์จากการมีสุขภาวะในที่ทำงานที่ดีขึ้น

Business performance
0

improvement in business performance with engaged employees

เราช่วยรักษาอาการตึกเป็นพิษได้

ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ โดยร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาปีค.ศ.2016, พบว่า การได้สัมผัสแสงแดดถือเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีในสถานที่ทำงาน และมีเพียง 34 เปอร์เซ็นต์ที่ลูกจ้างพึงพอใจต่อระดับการรบกวนของเสียงที่มีความเหมาะสมแม้จะอยู่ในสถานที่ทำงานแห่งใหม่

ฉนวนของร็อควูลสามารถช่วยรักษาโรคตึกเป็นพิษได้และยังทำให้สภาพแวดล้อมของการทำงานดีขึ้น เรามีเพดานอะคูสติกและฉนวนกันความร้อนที่สามารถช่วยลดระดับเสียง ดังนั้นพนักงานจะมีสมาธิและมุ่งเน้นต่อการทำงานแม้จะเป็นพื้นที่ว่างเปิดโล่ง ในขณะที่ฉนวนกันความร้อนที่ทำจากหินภูเขาไฟยังสามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยพื้นผิวที่เรียบและสะท้อนแสงแผงฝ้าเพดานของเรา ก็ยังช่วยกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดียิ่งขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เจ้าของอาคารหรือนายจ้างจะได้รับก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อให้อาคารสถานที่นั้นมีความเป็นสุขภาวะที่ดีและออกแบบมาโดยมุ่งเน้นให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในที่ทำงาน

 

1: Leesman Report, 100, 000+ รายงานประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน
2: เลี่ยงข้อมูลและ Analytics "Smart Market Report", 2016
3: กลุ่ม Hay "การมีส่วนร่วมของพนักงาน"
4: Leesman Report, 100,000+ รายงานประสิทธิภาพของสถานที่ทำงาน
5: GRESB "คุณค่าของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการสำหรับ บริษัท และกองทุนอสังหาริมทรัพย์", 2016
6: เลี่ยงข้อมูลและ Analytics "รายงานตลาดสมาร์ท", 2016
7: Leesman "อีก 250K"

ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศภายในอาคาร