จรรยาบรรณสำหรับกลุ่มร็อควูล

กลุ่ม ROCKWOOL เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และถือเป็นคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อลูกค้าและสังคม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมด้านความซื่อสัตย์จึงได้พัฒนาจรรยาบรรณที่ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศในการชี้นำเราในฐานะปัจเจกบุคคล และในฐานะองค์กร เพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว

จรรยาบรรณของเราอธิบายความหมายของ “ความซื่อสัตย์” และค่านิยมของเราภายใต้กลุ่มร็อควูล สำหรับเราความซื่อสัตย์ หมายถึง การซื่อสัตย์และการมีหลักศีลธรรมที่แน่วแน่ ความซื่อสัตย์ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของกลุ่มร็อควูล และเป็นรากฐานที่สำคัญของวิถีการดำเนินธุรกิจของร็อควูล พนักงานที่มีความทะเยอทะยานและมีความสามารถซึ่งปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเป็นตัวเปิดทางธุรกิจให้เรา ในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว

นโยบายภาษีสำหรับกลุ่มร็อควูล

สำหรับด้านภาษี เรามีหลักการเดียวกันสำหรับ ค่านิยมและความซื่อสัตย์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายหลักของเรา คือ การดำเนินงานตามปกติของกลุ่มร็อควูล ในทุกประเทศที่เราทำธุรกิจ เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งกฎระเบียบ และ แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติของ OECD