ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ฉนวนกันความร้อนของร็อววูลนั้นเป็นวัสดุที่ความยืดหยุ่นสูงและมีความหลากหลาย ซึ่งทำงานได้ในทุกพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่มีสภาพอุณหภูมิผันผวนโดยการลดระดับระบบระบายอากาศ Airflow/Heatflow ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถรักษารูปทรงและความหนาแน่น ดังนั้นการทำงานจัดอยู่ในขั้นประสิทธิภาพสูงตลอดอายุของอาคารนั้นๆ และนี่คือส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาของเราที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนเพื่อแสดงออกถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

RockWorld imagery, Modern living, man on couch, ipad, iphone, relax,