การประหยัดพลังงานตลอดไป

3 มกราคม 544

ฉนวนกันความร้อนเป็นวิธีที่ง่ายและคุ้มค่าในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน

การแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานอยู่ที่นี่ในวันนี้ ในสหภาพยุโรปอาคารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของการใช้พลังงาน เราสามารถประหยัดการใช้พลังงาน 80 เปอร์เซ็นต์ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายได้อย่างมากและยังสามารถสร้างสภาพอากาศในร่มที่มีสุขภาพดีขึ้นรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิอากาศกลางแจ้งด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีนัยสำคัญ

แต่จากมุมมองที่ยั่งยืนร็อควูลมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าที่จะบอก วัตถุดิบหลักของเราคือหินโดยเฉพาะการผสมผสานของหินอัคนี ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นี่เป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และทดแทนซึ่งโลกกำลังทำอยู่ตลอดเวลา ฉนวนกันหินภูเขาไฟของเรายังสามารถรีไซเคิลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างของเสียใด ๆ

และในขณะที่กระบวนการผลิตของเราต้องการพลังงานเพื่อหลอมเหลวหิน และมีอุณหภูมิที่สามารถปั่นหินได้ และนำเอาตัวกรองเข้ามาเพื่อทำความสะอาดหลังจากการหลอมเหลวหินเป็นเส้นใย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมแล้วฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล สามารถช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 85 เท่าซึ่งเป็นผลมาจากการสกัดการขนส่งและการผลิตของวัตถุดิบ

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลเป็นรูปแบบของฉนวนกันความร้อนที่ทนทาน ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม และทนทานต่อความร้อน, มีความสามารถในการทนไฟ และ มีคุณสมบัติด้านเสียงตลอดอายุการใช้งาน

เมื่อความจำเป็นในการประหยัดพลังงาน และ ปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความเร่งด่วนมากขึ้น ฉนวนหินภูเขาไฟคือสิ่งที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างทันท่วงทีและยั่งยืน

การใช้พลังงาน
0

ของการใช้พลังงานภายในอาคารของยุโรป

การประหยัดพลังงาน ภายในอาคาร
0

จากากรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การใช้ฉนวนร็อคสำหรับอาคารช่วยลดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนถึง
0

เท่าเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปที่ไม่ไดใช้

เจาะลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง