โครงสร้างฉนวนหินภูเขาไฟถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการสั่นสะเทือน และเสียงที่รบกวนของระบบคมนาคมขนส่งในเขตเมือง ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้คน และอาคารภายในเมือง

ถึงแม้ว่าการอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณสนามบิน ที่ซึ่งมีเสียงรบกวนอย่างมาก แต่ด้วยคุณสมบัติของฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL ที่หุ้มบริเวณหลังคาจึงสามารถช่วยลดเสียงดังที่รบกวนคุณได้ถึง 40%

คุณทราบหรือไม่?

 ด้วยโครงสร้างของฉนวนหินภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นรูพรุน จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ROCKWOOL มีตัวดูดซับเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงโดยธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการดูดซับเสียง เด็กๆจะพลาดข้อมูลจากคุณครูถึง 25%

 

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children