คุณทราบหรือไม่?

 กระบวนการผลิตของเรา คือกระบวนการเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปล่องภูเขาไฟ นั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสามารถรักษาเสถียรภาพแม้ในอุณหภูมิที่สูงมาก ทำให้เส้นใยหินภูเขาไฟของเรา เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ตั้งแต่เบรครถยนต์ จนกระทั่งถึงการหุ้มเคลือบเพื่อป้องกันไฟ

 

People, Humans, Parent, Child, Fireplace, Home