สุขภาพดีภายในอาคาร

3 มกราคม 544

สภาพอากาศภายในอาคารที่ดีคือพื้นฐานของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจัยต่อต่อสภาพอากาศในอาคารที่มากกว่าเรื่องอุณหภูมิ

ในปัจจุบันเราต่างใช้เวลากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ภายในสถานที่ และ 2 ใน 3 ถูกใช้ไปกับการพักอาศัยในบ้านดังนั้นสภาพภูมิอากาศภายในที่ดีมีผลกระทบสำคัญต่อความสะดวกสบายและสุขภาพของเรา

มีสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับสภาพภูมิอากาศภายในสถานที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสะดวกสบายของเราไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือฤดู แต่ยังมีเรื่องระดับของความชื้นที่ส่งผลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากมีความชื้นสูงเกินไปก็จะส่งปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ และเช่นเดียวกันหากมีความชื้นที่ต่ำเกินไปก็จะส่งผลต่อปัญหาการนอนหลับและปัญหาด้านผิวพรรณ นอกจากนี้ระดับความสว่างของไฟก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะการเปิดรับแสงแดดนั้นทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าและถือว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดในที่ทำงาน

เสียงทำให้เราไม่สบายได้

และในขณะที่เราอาจไม่ได้คำนึงว่าเสียงส่งต่อกับสุขภาพโดยตรง แต่เสียงที่เราได้ยินภายในสถานที่นั้นสามารถทำให้เราป่วยหรือทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งเสียงที่ไม่พึงประสงค์เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความเครียดที่บ้านที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน นอกจากนั้นยังเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อน โดยในความเป็นจริงตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมยุโรป (EEA) พบว่าเสียงดังคร่าผู้เสียชีวิตในยุโรปเป็นจำนวน 10,000 คนของทุกปี

แม้ว่าชาวยุโรป 80 ล้านคนจะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพอากาศในร่มที่ไม่ดีนัก ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งในปัจจุบันได้คิดค้นฉนวนที่มีคุณสมบัติสามารถรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดเสียงที่ไม่พึงประสงค์ลงได้ อีกทั้งยังเป็นผลดีในการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานได้อีกด้วย โดยการเอื้ออำนวยให้มีความสะดวกสบายทั้งด้านความร้อนและเสียง นอกจากนี้ยังทำให้ห้องรู้สึกกว้างขวางและเต็มไปด้วยแสงจากผลิตภัณฑ์เพดานและฉนวนกันความร้อนของร็อควูล ที่ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ความสุขที่มากขึ้นและการอยู่อาศัยภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

By providing both thermal and acoustic comfort and helping create spacious, light-filled rooms, ROCKWOOL ceiling and insulation solutions help us to be healthier, happier and more productive indoors.

Time spent inside
0

up to 90 percent of our time spent inside

Time spent at home
0

of indoor time is spent at home

Poor indoor climates
0

Europeans live in poor indoor climates

ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง