คุณทราบหรือไม่

การก่อสร้างและการออกแบบที่ดีของอาคารนั้นนำไปสู่สุขภาพที่ดี สร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย และนำไปสู่การเพิ่มความสามารถของการทำงาน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า อาคารนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา ซึ่งมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอาคารที่เอื้อต่อผู้อยู่อาศัยและการรักษาสภาพอากาศต่างๆภายในให้อยู่ในความเหมาะสมมากที่สุด

reference, wall, wall insulation, etics, house, home, multi-family house, multi-family home, multi family house, germany, job 3248