การข้ามผ่านวงจร

3 มกราคม 544

การออกแบบเสียงที่ดีไม่ได้หมายความว่า การได้ยินเกิดจากการทำให้เสียงดังขึ้น หรือการตะโกน

โรงเรียน The Tove Ditlevsens, ประเทศเดนมาร์ก

หากคุณกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ในร้านอาหาร หรือ บาร์ คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่า ผลกระทบ Lombard” หมายถึง แนวโน้มของการพูดที่ดังขึ้น เมื่อระดับเสียงรอบข้างตัวเราเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดมลพิษทางเสียงที่ลวร้าย และถ้ามลพิษทางเสียงนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอาจจะส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น

ครึ่งหนึ่งของคุณครูจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเสียงอย่างถาวรเนื่องจากการตะโกนเพื่อทำให้ตัวเองได้ยินเสียงภายในห้องเรียนที่มีสภาพเสียงแวดล้อมที่ดัง2

“เสียงและการเรียนรู้: ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก และ ผู้ใหญ่จะลดลงจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน

มลพิษทางเสียงเป็นปัญหาร้านแรงสำหรับโรงพยาบาล มลพิษทางเสียง เสียงที่ต่ำกว่า 75 เดซิเบล สามารถส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เริ่มตั้งแต่ การสูญเสียความสามารถในการได้ยิน ไปจนถึง โรคความดันโลหิตสูง เสียงที่ดังมากเกินไปจะส่งผลให้ความสามารถในการรับรู้ลดลง และส่งผลชัดเจนในเรื่องของสมาธิ และอาจเพิ่มความซับซ้อนในการทำงาน3.

 เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิสูจน์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไข การออกแบบเสียงที่ดีจะช่วยให้คุณครู และ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนรู้

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Voice damage
0

of teachers suffer permanent voice damage because of classroom noise

Memory performance
0

fall in primary school children’s memory performance against background noise

Background noise
0

is enough background noise to cause long-term health problems for patients

เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียง และเสียงรบกวน