การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ค้นหารายงานความยั่งยืนได้ที่สไลด์

ดาว์นโหลด

ภาพลักษณ์ภายนอกองค์กร

อ่านวิธีที่ ROCKWOOL ได้รับการจัดอันดับจากภายนอกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาว์นโหลด

ผลกระทบเชิงบวกต่อคาร์บอนสุทธิ

ผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

การร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในปี ค. ศ. 2จค เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม C40 Cities - เครือข่ายนายกเทศมนตรีของเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดาว์นโหลด

Wangjing SOHO, Thermal Properties
1/1
การลดการปล่อยก๊าซ CO2
0

การจำกัดเวลาในการปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วงระยะเวลาการผลิตฉนวนหินภูเขาไฟ

ปริมาณตันของขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่
0

การนำหินภูเขาไฟกลับมาใช้ใหม่

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถให้ทุกคนที่กล้าที่จะท้าทายในการใช้ชีวิตที่ทันสมัย
ดูรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

ประเภท

อ่านรายงานความยั่งยืนปี ค.ศ. 2017
PDF
6.8 MB

รายงานความยั่งยืนปี ค.ศ. 2017

หัวใจของชีวิตสมัยใหม่

อ่านรายงานความยั่งยืน ปี ค.ศ. 2016
PDF
4.1 MB

รายงานความยั่งยืน ปี ค.ศ. 2016

หัวใจของชีวิตสมัยใหม่

อ่านรายงานความยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015
PDF
1.9 MB

รายงานความยั่งยืน ปี ค.ศ. 2015

หัวใจของชีวิตสมัยใหม่