การลดระดับของเสียงลง

3 มกราคม 544

คนที่มีสุขภาพดีส่งผลให้มีความสุขมากขึ้น เมื่อสามารถควบคุมมลภาวะทางเสียง

การประเมิณมลพิษทางเสียง จากระดับเสียง ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีใจรักในเสียงเพลง แต่เสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่า มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพ

เสียงรบกวนอาจส่งผลต่อการนอนหลับ การเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ล้วนส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกาย จากรายงานของสถาบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในยุโรป European Environment Agency (EEA) มีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000 รายในยุโรปที่เกิดจากสาเหตุมลพิษทางเสียง และค่าใช้จ่ายต่อปีในยุโรปเกียวกับการแก้ปัญหาเรื่องมลพิษนี้ประมาณ 52 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

ในการตอบสนองของ EEA และ องค์อนามัยโลก ได้ตั้งข้อกำหนดของระดับเสียงสูงสุดที่ประชากรยุโรปสามารถรับได้ ในตอนกลางคืน ระดับเสียงสูงสุดไม่ควรเกิน 40 เดซิเบล (แต่หนึ่งในสามของพลเมืองในสหภาพยุโรปมีประสบการณ์อยู่ที่ 55 เดซิเบล) และในช่วงเวลากลางวันอยู่ที่ประมาณ 65 เดซิเบล บางเขตพื้นที่ได้นำข้อกำหนดนี้มาใช้ในการควบคุมเสียง เช่นในช่วงเวลากลางคืน

เป็นที่รู้โดยทั่วไปว่า เสียงรบกวนนั้นอาจทำให้เกิดความรำคาญ และส่งผลถึงการนอนหลับ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิต
แห่งที่มา: แถลงการณืเกี่ยวกับเสียงของประเทศอังกฤษ Noise Policy Statement for England (NPSE)

การออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดี

สิ่งที่ห่อหุ้มภายในอาคารมีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับเสียง และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาระหว่างสถาปนิก และ เจ้าของอาคาร และ ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี” 

วัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารถือเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสียง หากพื้นผิวสัมผัสไม่สามารถดูดซับเสียงได้ ก็จะทำให้เกิดเสียงรบกวนต่อสภาพแวดล้อม 

การกำจัดมลพิษทางเสียงภายในอาคารโดยการได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้าน

Cost
0

Is the annual cost of noise pollution in Europe

Deaths
0

deaths attributed to noise in Europe annually

Noise level
0

recommended daytime noise level

เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียง และเสียงรบกวน