รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่ร็อควูล

เราจำเป็นต้องทุ่มเทในการทำงาน เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด – และรวมถึงมีกระบวนการทางความคิดเรื่องความยั่งยืนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาอย่างดีที่สุด

เอียนส์ เบอเกอร์สัน

กลุ่มร็อควูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร