En effektiv og holdbar tagisolering kan reducere varmetabet fra boliger og erhvervsejendomme betydeligt. En bedre energieffektivitet kan reducere bygningens varmeregning og driftsomkostninger samt sikre et bedre indeklima med en konstant temperatur hele året rundt.

Stenuldens brandhæmmende egenskaber er ligeledes med til øge brandsikkerheden for bygningen.

Vi leverer en lang række isoleringsprodukter til flade eller skrå tage samt loftsisolering.

Hvilken tagtype skal du isolere?

Hvorfor isolere taget?

Boliger og kommercielle ejendomme, der ikke er effektivt isoleret, kan miste cirka en fjerdedel af varmen gennem taget.

Isolering hjælper med at opretholde bygningens optimale temperatur og kan gøre hemsen beboelig, skabe et ekstra soveværelse eller gøre et fladt tag til en indbydende terrasse eller et grønt tag.

Isolering af et fladt eller skråt tag - eller loftet - kan medvirke til at:

  • undgå varmetab
  • forøge en ejendoms energieffektivitet
  • spare penge på varmeregningen
  • reducere en ejendoms CO2 aftryk
  • forbedre indeklimaet

Beregninger og besparelser

Hver ejendom er forskellig. Med forskellige størrelser og dimensioner på flade eller skrå tage samt budgetter og regninger, der skal overvejes, er der ingen fælles løsning, der passer til alle.

De besparelser som boliger og kommercielle ejendomme kan opnå er mere end nok til at kompensere for omkostningerne ved tagisoleringen. Så med hensyn til de penge der kan spares, energiforbruget og reduktionen af CO2-aftrykket er en tagisolering

Med de penge der kan spares, det lavere energiforbrug og reduktionen af CO2 aftryk, så er tagisolering en investering, der klart kan betale sig.

ROCKWOOL tilbyder en række beregningsprogrammer, som kan hjælp dig, når du arbejder med vores produkter og løsninger. Vi har bl.a. et beregningsprogram, som bruges til beregning af U-værdi af forskellige typer varme tage.

Insulation, construction, roof, attic, loft