Vidste du?

Vores isolering fremstilles ved hjælp af den samme proces, som finder sted i hjertet af en vulkan. En proces der foregår ved ekstremt høje temperaturer. Det gør at vores isoleringsprodukter forbliver stabile – selv ved ekstremt høje temperaturer – og bevarer sin brandevne gennem hele sin lange levetid. Dette gør stenfibrene velegnede til en række forskellige anvendelser ved høje temperaturer – fra bilbremser til brandbeskyttende belægninger.

By Nature campaign images - stills from hero film - FIRE SAFE

Brand i bygninger

Vi kan gøre meget for at forhindre brand i bygninger, men vi kan ikke sikre at det aldrig sker, og når det sker, har hvordan bygningen performer, overvældende stor betydning for beboernes og brandfolkenes sikkerhed.

ROCKWOOL stenuld bidrager ikke til brandbelastningen i et byggeri. Der skabes ikke brændende dråber eller partikler, og der er minimal røgudvikling. Dette er afgørende i forhold til at inddæmme en brand lokalt og sikre, at en brand i en bygning ikke bliver til brand af en bygning.

Læs mere om brandsikkerhed i bygninger
fire, fireman, brand, ladder, dak