Sådan opnår ROCKWOOL 70% reduktion af CO2-udledning fra 2021

Udledning af CO2 fra ROCKWOOLs danske fabrikker:
  1990 2020 2021
Tons CO2 132.000 89.000 29.000
Reduktion i %   33% 70% +

(Omfatter såkaldte scope 1- og scope 2-udledninger)

 

Baggrund:

ROCKWOOls danske fabrikker udledte i 1990 ca. 132.000 tons CO2. (1990 er basisår for opgørelser af reduktion af klimagasser i FN, EU og Danmark, og er også det år, den danske klimamålsætning om 70% reduktion i 2030 er relateret til.)

Frem til 1. januar 2020 har energieffektiviseringer af produktionen og delvis omstilling til naturgas reduceret CO2-udledningen med 33%. Eksempler på effektiviseringer er sammenlægning af mindre produktionslinjer, forbedringer og øget isolering af ovne og rør, udnyttelse af overskudsvarme mm.

Fra 1. januar 2021 omlagde vi energiforsyningen til to produktionslinjer på vores danske fabrikker fra fossile brændsler til certificeret bionaturgas. Det har betydet en samlet reduktion af CO2-udledningen fra de danske fabrikker på over 70% (ift. 1990).

Derudover har vi også valgt at producere på grøn elektricitet fra 1. januar 2021. Det betyder, at den samlede reduktion af CO2-udledningen nåede ca. 78% (ift. 1990).


FAKTA

ROCKWOOL Danmark, CO2 og biogas

  • ROCKWOOL har på sine to danske fabrikker de seneste år gennemført en omstilling fra kul og koks til først naturgas og siden biogas. Omstillingen er muliggjort af en målrettet innovationsindsats for at udvikle ny produktionsteknologi.
  • Fra 1. januar 2021 blev der på to produktionslinjer produceret på certificeret biogas.
  • Den anvendte biogas produceres lokalt i Midtjylland og er garanteret fri for dyrkede afgrøder.
  • ROCKWOOL har indgået langsigtede aftaler om levering af biogas, der løbende forlænges flere år frem i tiden.
  • Udover biogas-løsningen i Danmark har ROCKWOOL gruppen også udviklet en storskala elektrisk smelteovn til stenuldsproduktion til installation på vores norske fabrik i Moss.
  • Med omstilling til biogas og grøn elektricitet opnår ROCKWOOL i Norden en relativ reduktion i CO2-udledningen fra vores fire nordiske fabrikker på 70% fra 2021.