BUILD (SBi) har på baggrund af flere års omfattende forskning påvist, at dampspærre ikke per automatik skal etableres, når du efterisolerer dit taggrum. Det handler i bund og grund om, at loftet skal være sundt. Hvis en rådgiver eller isolatør kan konstatere, at du har et sundt loft, så kan du trygt indblæse dit ROCKWOOL Granulate Pro eller lægge din ROCKWOOL Flexibatts / ROCKWOOL A-Batts på din eksisterende isolering. Desuden har undersøgelserne konkluderet, at tykkelsen på dit eksisterende isoleringsmateriale og efterisolering sagtens kan overstige 150 mm uden nødvendigvis at kræve etablering af en dampspærre.

Hvorvidt der skal etableres dampspærre, vurderes altså ud fra loftets sundhed, hvilket først og fremmest kræver lufttæthed. Her tager rådgiveren eller isolatøren en vurdering af loftkonstruktionen i forhold til, at der ikke må være synlige sprækker, revner eller andre utætheder, der eksempelvis kan ses ved loftslemme og installationer såsom spots eller lampeudtag. Derudover skal loftet være godt ventileret, og der må ikke være synlige tegn på opfugtning og vækst af skimmelsvamp. En vurdering af loftets sundhedsstatus kan i de fleste tilfælde afgøres ved et simpelt eftersyn af en fagprofessionel.

Hvis et loft ikke er sundt, og der derfor skal etableres en dampspærre, så har BUILDs forskning vist, at det ikke har nogen betydning, hvilken slags materiale din eksisterende isolering eller kommende efterisolering er lavet af, der er således ingen forskel på papiruld, glasuld eller stenuld. Det har heller ingen betydning, om der skal isoleres med pladematerialer eller løsfyld.