Isoleringsmaterialer og brand

Den største forskel på isoleringsmaterialer viser sig for alvor i tilfælde af en brand.

Fire safety, fire resilience, smoke, fire fighters

Den største forskel på isoleringsmaterialer viser sig for alvor i tilfælde af en brand. Byggematerialer reagerer helt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer, hvor man vurderer brandsikkerhed ud fra materialets

  • reaktion på brand
  • brandmodstandsevne

Stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning.

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere

Læs mere om brandsikkerhed