Den største forskel på isoleringsmaterialer viser sig for alvor i tilfælde af en brand. Byggematerialer reagerer helt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer, hvor man vurderer brandsikkerhed ud fra materialets

  • reaktion på brand
  • brandmodstandsevne

Stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning.

Læs mere om brandsikkerhed