En udvendig facadeisolering kan anvendes til både energirenvovering og nybyggeri, på såvel tunge som lette overflader af f.eks. beton, teglsten, poresten, træ mm.

Facadeisoleringen monteres uden på bygningens ydervægge, og ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Dette medfører, at isoleringen stort set er fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade.

Velisolerede facader uden kuldebroer og fugtgener medfører et godt indeklima, uden kuldenedfald samt kolde og klamme indervægge med risiko for råd og skimmel.

Facadeisolering med puds giver en bestandig klimaskærm, som kan møde fremtidens energikrav, og har lang holdbarhed med minimalt vedligehold.

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?