Effektiv isolering er afgørende for at opretholde den korrekte driftstemperatur for de forskellige dele af et system - fra rør til centralvarme og klimaanlæg. Korrekt termisk isolering af tekniske anlæg reducerer energiforbruget og bidrager til et lavere CO2-aftryk og et bedre indeklima.

Uanset om der er tale om varmerør, kølerør og brugsvandsrør eller ventilationskanaler, kedler og beholdere tilbyder ROCKWOOL en lang række produkter, der opfylder de forskellige krav til bygningens ydeevne.

Den rette isolering kan udover at forbedre energieffektiviteten bidrage til en effektiv lydreducering af støj fra anlæg samt øge brandsikkerheden i bygning. Alle vores løsninger er baseret på ubrændbar ROCKWOOL stenuld, der modstår temperaturer over 1000 °C og er klassificeret i de højeste brandklasser.

Hvad skal du isolere?

Hvorfor isolere HVAC-anlæg?

Isolering af bygningens tekniske systemer forbedrer bygningens energieffektivitet, reducerer CO2-udledningen og sænker driftsomkostningerne. Derudover sikrer en korrekt isolering en mere stabil temperatur med det lavest mulige energiforbrug, hvilket øger komforten for beboere eller brugere af bygningen.

Et andet aspekt er lydisolering. Varme- og kølesystemer i store bygninger øge støjniveauet. Den rette isolering kan spille en væsentlig rolle i at mindske støj fra tekniske anlæg og bidrage positivt til indeklimaet i bygningen.

Vælges der ubrændbare løsninger som for eksempel ROCKWOOL stenuldsløsninger vil isolering ligeledes resultere i en øget brandsikkerhed i bygningen.

Med isoleringsløsninger fra ROCKWOOL er du på den sikre side i forhold til at overholde relevante krav og standarder.

Beregninger og besparelser

Isolering af tekniske anlæg kan reducerer driftsomkostningerne og energiforbruget væsentligt.

Den optimale isoleringstykkelse bestemmes på baggrund af HVAC-enhedens driftstemperatur, median temperatur på rørledningen eller kanalen, miljøforhold og eventuelle yderligere målinger (såsom Legionella-forebyggelse eller ønsket energiydelse).

Anvend beregningsprogrammet ROCKTEC til at beregne U-værdier og isoleringstykkelse ved teknisk isolering. Desuden foreslår programmet ideelle ROCKWOOL-produkter til løsningen.

Calculate, calculation, calculator, u value, u-waarde, office, architect, voorschrijver