Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
I rum med synlige Conlit beskyttede stålkonstruktioner, hvor Conlit er monteret med svejsestrittere iht. arbejdsvejledning, kan der med Conlit Betonklæber klæbes 13 mm standard gipsplader direkte udenpå Conlit. Derved opnås en færdig overflade for afsluttende malerbehandling

Materiale/sortiment
13 mm standard gipsplader og hjørneskinner

Conlit Betonklæber
Arbejdstemperatur + 5 °C - + 30 °C
Anvendelsestid ca. 5 timer ved 20 °C
Klassificering DS/EN 12004, C2 FTE
Lagring maksimum 12 måneder i uåbnet emballage

Vejledende forbrug af Conlit Betonklæber
Tørpulver
Ca. 2,0 kg/m²

Oprørt klæber
Densitet ca. 1,35 kg/liter
Conlit Betonklæber blandes med 0,4 - 0,5 liter rent vand/kg pulver, svarende til 8 - 10 liter/20 kg pose

Dimensionering
I beregneren for Conlit Brandsikring indtastes de anviste oplysninger, hvorefter den givne isoleringstykkelse, til færdig brandsikring af stålprofilet (ekskl. 13 mm gipsplade), aflæses i skemaet. Resultatet kan udskrives og gemmes digitalt i sagsmappen.

Certificering
Klassificering DS/EN 12004 C2FTE
Godkendelse EN 1365-2-PART 2

Dokumentation
Dokumentation og certifikater

Montagevejledning til gipssystem

Krav til montering

  • Kontrollér de monterede Conlit plader for vedhæftning, tætte samlinger og korrekt svejsestritterafstand
  • Tilpas omhyggeligt gipspladerne. Tilskær efter retholt eller et lige bræt med kniv eller sav
  • Den overflade der skal klæbes på, skal være fri for støv og snavs og evt. rester af formolie (slipmiddel) skal være nedbrudt / forsæbet
  • Til oprøring af Conlit Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende
  • Efter oprøringen skal den klumpfrie masse henstå i ca. 5 minutter, og omrøres derefter kort inden brug
  • Til påføring af Conlit Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat og på den anden side har tænder, evt. 8 x 8 mm
  • Hvis Betonklæberen har vanskeligt ved at få god kontakt med Conlit pladen kan det skyldes, at Betonklæberen er oprørt for tørt. Tilsæt derfor en smule vand og omrør grundigt igen
  • Rutinekontrol af klæbningens kvalitet bør ske med jævne mellemrum, efterhånden som arbejdet skrider frem. Den nedtagne Conlit plade kan opsættes igen efter fornyet opkæmning af den klæbede overflade, evt. med påføring af lidt ekstra Conlit Betonklæber
Conlit Brandsikringssystem er baseret på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at udnytte de gode ROCKWOOL stenuldsisoleringsegenskaber, med bl.a. højt fibersmeltepunkt.
Læs mere

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?