Følgende punkter har indvirkning på energirammen

  • Optimering af U-værdier
  • Husets geometri og placering på grund
  • Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg
  • Varmegenvinding
  • Vinduesarealer, evt. med afskærmning

Alle U-værdier og isoleringstykkelser er beregnet med Lambdaklasse 37.

Konklusion – tænk huset igennem, hver kWh tæller i energirammen. 

Links til bygningsreglementet

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?