En ofte benyttet type funktionelt tag er et tag med grønne arealer. Grønne tage er et vidt begreb og dækker over alt fra sedumtage til regulære taghaver med træer, borde og bænke.

Last, trykstyrke og deformation

Næsten uanset hvilken belastning taget udsættes for, har ROCKWOOL et produkt, der passer. Tabellen nedenfor viser, hvor meget jævnt fordelt belastning vores forskellige isoleringsløsninger kan klare, uden at overskride 2% deformation over 25 år.

ROCKWOOLs anbefalede isoleringsløsning til grønne tage

I tabellen nedenfor viser vi, hvor meget belastning vores forskellige tagløsninger kan klare, så du kan vælge det rigtige ROCKWOOL isoleringsprodukt til dit projekt.

Isoleringsløsning Kompressionsstyrke (EN826), CS(10) Maximal permanent jævnt fordelt last
Toprock Terrace System 175 kPa 45 kPa
Toprock Dura System 60 kPa 18 kPa
Kombinationsløsning: Toprock System, Hardkile 1:40 / TF Skotrendekile 1:60 25 kPa 7,5 kPa
Kombinationsløsning: Underlag Energy, Stålunderlag Energy, Hardkile 1:40 / TF Skotrendekile 1:60, Hardrock energy, Kasserendekile. Med TF Plade som øverste lag. 25 kPa 5 kPa

Nyttig viden

CS(10) beskriver produktets styrke, ved 10% tykkelsesdeformation. Det vil sige at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformerer sig 10% af tykkelsen under en kortvarig last på 30 kPa. Dette tal har i praksis ingen anvendelse, men anvendes til at sammenligne produkter på tværs. Et produkt med en CS(10) = 60 kPa er groft sagt dobbelt så stærkt som et produkt med en værdi på 30 kPa.

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5 mm deformering. Det vil sige at et produkt med en PL(5) = 700 N, deformerer sig 5 mm ved en belastning på 700 N på et areal 50 cm². Dette har i praksis få anvendelser. Anvend i stedet ovenstående anbefalinger for punktlaster.

kPa eller Kilo Pascal anvendes ofte, men det er ikke unormalt at støde på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Omregningen mellem disse er 1:1, det vil sige at 5 kPa = 5 kN/m². For hurtig omregning til kg, kan der ganges en faktor 100 på. Altså 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger