En ofte benyttet type funktionelt tag er et tag med grønne arealer. Grønne tage er et vidt begreb og dækker over alt fra sedumtage til regulære taghaver med træer, borde og bænke.

ROCKWOOLs anbefalede løsning til grønne tage

I nedenstående skema er vist de maksimale tilladelige jævnt fordelte laster, ved 2% deformation af tykkelsen over 25 år.

Isoleringsopbygning, 15. februar 2023 Maksimale permanente jævnt fordelte last
Toprock Terrace 45 kN/m²
Løsning med kombination af: Underlag Energy, Stålunderlag Energy, Hardkiler, TF-plader, Toprock 5 kN/m²
Løsning kun med: Toprock, Hardkiler 7,5 kN/m²

Nyttig viden

CS(10) beskriver produktets styrke, ved 10% tykkelsesdeformation. Det vil sige at et produkt med en CS(10) = 30 kPa, deformerer sig 10% af tykkelsen under en kortvarig last på 30 kPa. Dette tal har i praksis ingen anvendelse, men anvendes til at sammenligne produkter på tværs. Et produkt med en CS(10) = 60 kPa er groft sagt dobbelt så stærkt som et produkt med en værdi på 30 kPa.

PL(5) beskriver produktets punktlast, ved 5 mm deformering. Det vil sige at et produkt med en PL(5) = 700 N, deformerer sig 5 mm ved en belastning på 700 N på et areal 50 cm². Dette har i praksis få anvendelser. Anvend i stedet ovenstående anbefalinger for punktlaster.

kPa eller Kilo Pascal anvendes ofte, men det er ikke unormalt at støde på kN/m² eller Kilo Newton pr. kvadratmeter. Omregningen mellem disse er 1:1, det vil sige at 5 kPa = 5 kN/m². For hurtig omregning til kg, kan der ganges en faktor 100 på. Altså 5 kPa = 5 kN/m² ≈ 500 kg/m².

Flere løsninger