ROCKWOOL Nordics hovedkvarter i Hedehusene

Gulvisolering er en effektiv metode til at reducere støj og forbedre det termiske indeklima, ved at forhindre varmeoverførsel mellem øvre og nedre etager.

ROCKWOOL tilbyder et udvalg af isoleringsløsninger til alle typer af konstruktioner, herunder terrændæk, etageadskillelser og kælderdæk. Isolering af terrændæk er fundamentet for den termiske ydeevne i bygningen.

Den rette gulvisolering kan bidrage væsentligt til et bedre indeklima, og da vores produkter til gulvisolering er produceret af ubrændbar ROCKWOOL stenuld, fungerer isoleringen ligeledes som en effektiv brandbeskyttelse, der kan forhindre spredning af brand i konstruktionen, hvis uheldet er ude.

Hvilken type gulv skal du isolere?

Hvorfor isolere gulvet?

Gulve i bygninger er magneter for lyd og varme, som uden den rette isolere vil forsvinde igennem gulvet. Dette kan forårsage langsigtede problemer for både ejere og lejere af bygningen, såsom uønsket støj, høje energiregninger og kolde indeklimaer.

Hvis et gulv eller loft adskiller et opvarmet rum fra et uopvarmet rum - som i tilfælde af ledige lofter eller kældre - kan isolering i væsentlig grad reducere mulige varmetab. Dette sænker ikke kun omkostningerne til opvarmning, men forbedrer også komforten i rummet, så du undgår kolde fødder.

I tilfælde af gulve mellem to opvarmede rum spiller termisk isolering normalt en underordnet rolle. Her handler det mere om at forbedre lydisoleringen. Et velisoleret gulv kan reducere den luftbårne støj og dæmpe støjniveauet mellem rum.

Udtrykkene gulvisolering og loftsisolering bruges ofte synonymt, fordi de er den samme komponent. Gulvisolering betyder normalt isolering af gulvet ovenfra, mens loftsisolering mere sandsynligt udføres nedefra.
Korrekt isolerede gulve kan derfor bidrage væsentligt til en forbedring af bygningens indeklima og energieffektivitet.

Beregninger og besparelser

For at finde ud af, hvor meget isolering du har brug for, skal du måle længden og bredden af dit gulvareal for at beregne værdien af arealets m². Når du isolerer mellem gulvbjælker, skal du sørge for at vælge den rigtige bredde, da dette kan påvirke den mængde du skal købe.

Anvend eventuelt vores gratis online beregningsprogram ROCKWOOL Energy Design Center til energirammeberegninger, varmetabsramme- og U-værdiberegninger samt rentabilitetsberegninger for nybyggeri og større ombygninger.

Programmet kan anvendes af ingeniører, arkitekter, konstruktører og øvrige personer med byggeteknisk indsigt.

impact sound, footfall sound, footfall sound insulation, floor insulation, floorrock, installation, installation video, thumb, thumbnail, trittschall, trittschalldämmung, verarbeitung, verlegung, verarbeitungsvideo, germany