En klimaskærm inkluderer alle de komponenter, der udgør bygningens skal og adskiller det indre fra det ydre. Der findes mange forskellige løsninger til isolering af din ydervæg, der kan opfylde dine specifikke projektkrav.

Ydervægge dækker også det største overfladeareal, hvilket gør dem til et primært område for varmetab. En stor del af varmen går derfor tabt gennem facaden, særligt i vintermånederne.

Med den rette ROCKWOOL isolering til ydervæggen, kan du forhindre unødigt varmetab ved at holde varmen, der hvor den hører hjemme, og dermed reducere energiforbruget i bygningen væsentligt.

ROCKWOOL tilbyder en række produkter og løsninger til isolering af ydervægge og facader, der alle bidrager til en bedre varmeisolering og energieffektivitet, samt en forbedret lydisolering brandsikkerhed af bygningen.

Hvilken type ydervæg skal du isolere?

Hvorfor isolere ydervæggen?

Ydervægge er skyld i en stor del af varmetabet i de fleste bygninger. Ydervægsisolering kan reducere varmetabet væsentlig og forbedre bygningens energieffektivitet, og dermed mindske varme- og køleomkostningerne samt reducere bygningens CO2 aftryk.

Når det bliver koldt udenfor, tændes radiatorerne. Men i uisolerede eller dårligt isolerede bygninger kan indeklimaet ofte stadig føles ubehageligt, fordi man oplever kulde og træk fra ydervæggen.

Det sker, fordi overfladetemperaturen på den dårligt isolerede facade på indersiden af den ydervæggen er meget lavere end stuetemperaturen.

Man opnår det bedste indeklima, når temperaturen er så ens som muligt. Dette sikres ved at isolere facaden med en varmeisolerende ydervægsisolering, der sikrer at temperaturen forbliver konstant, så temperaturen på den indvendige side af ydervæggen ikke afviger fra rumtemperaturen.

Dette giver dig et behageligt og sundt indeklima, og det gælder selvfølgelig også sommeren, når det bliver rigtig varmt.

Beregninger og besparelser

De nøjagtige omkostninger og besparelser afhænger af størrelsen på det område, der isoleres, og hvor meget isolering der kræves. Du kan selvfølgelig også beslutte at gå ud over, hvad der kræves af minimumsreglerne.

ROCKWOOL kan også tilbyde teknisk support på forskellige måder ved hjælp af online digitale værktøjer eller fra vores rådgivere i teknisk service.

Vores gratis online beregningsprogram ROCKWOOL Energy Design Center kan anvendes til energirammeberegninger, varmetabsramme- og U-værdiberegninger samt rentabilitetsberegninger for nybyggeri og større ombygninger.

Programmet kan anvendes af ingeniører, arkitekter, konstruktører og øvrige personer med byggeteknisk indsigt.

external wall, insultation, light-dry method, rockwool