Hvad er nyt ved krav til ombygninger og forandringer

Ombygninger og andre forandringer (rentabilitet) samt udskiftninger. Bilag 2, tabel 3U-værdi W/m2 KOmtrentlige isoleringstykkelser 
Ydervægge og kældervægge med jord0,18250 mm (tung) / 
250 mm (let)
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*)0,4075 mm
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum0,10300 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage0,12300 mm
Porte1,80-
Lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*1,40-
Nye forsatsvinduer1,40 
Renoverede forsatsvinduer1,65 
Ovenlyskupler1,40-
Krav til linjetab for samling mellem bygningsdeleΨ-værdi W/mK 
Fundamenter0,12 
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme0,03 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler0,10 

Links til bygningsreglement

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.