I ROCKWOOL har vi netop fået udarbejdet nye produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPDer), der med en gennemsnitlig halvering af isoleringsprodukternes klimapåvirkning vil yde et vigtigt bidrag til at opfylde kravene til bæredygtigt byggeri.

Et markant lavere klimaaftryk - Global Warming Potential (GWP)

Den store forbedring af produkternes klimaaftryk skyldes ikke en ændring i isoleringsprodukternes sammensætning, men derimod at ROCKWOOL i de seneste år har foretaget et afgørende skift fra fossile til vedvarende energikilder i produktionen i Danmark. Et skift der sammen med løbende energieffektiviseringstiltag, har reduceret CO2-udledningen fra de danske fabrikker med mere end 70%.

Det betyder, at dokumentationen for ROCKWOOL produkters klimaaftryk – det såkaldte ”Global Warming Potential”-tal er markant lavere i de nye EPDer end hidtil – faktisk er der tale om mere end en halvering på de bedste produkter i forhold til tidligere EPDer

GWP-tallet i ROCKWOOLs nye EPDer dokumenterer produkternes klimaaftryk i alle livscyklusfaser - fra vugge til genanvendelse. GWP måles i enheden kg CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter (kg CO2 eq./m2) for et isoleringsprodukt med en R-værdi på 1 m2K/W.

Kilde: Data fra NEPD-3381-2002: EPD for DK Bygningsisolering (let isolering)


Nye CO2-krav fra 2023

Frem mod 2030 skærpes kravene til nye bygningers CO2-udledning, og der indføres krav om LCA beregninger. Fra 2023 bliver der indført nye krav i bygningsreglementet, hvor der lægges et loft over, hvor mange klimagasser nybyggeri på over 1.000 kvadratmeter må udlede, og fra 2025 udbredes loftet til nybyggeri generelt.

Kravene til et samlet CO2-loft vil i større grad kræve specifikke klimadata for de enkelte produkter, der indgår i byggeriet. Dermed vil der blive en stigende efterspørgsel på produktspecifikke EPDer.

For at imødekomme dette og gøre præcis specificering og analyse af bygningers klimapåvirkning enklere for rådgivere har vi i ROCKWOOL valgt at lave produktspecifikke EPDer på størstedelen af produkterne til det danske marked.


EPDer i LCAbyg

Det er muligt at importere vores produktspecifikke EPDer i LCAbyg v5. I stedet for at downloade filerne som PDF kan du nemlig vælge at downloade dem i formatet .lbr5prd, som kan importeres direkte i LCAbyg som byggevarer til specifikke projekter, bygningsdele eller konstruktioner ved at bruge import funktionen ”Importer og tilføj byggevare” i LCAbyg.

ROCKWOOL EPD'er

documents

 

 

0 selected files

icon
EPD - Let bygningsisolering (2022)
EPD - Let bygningsisolering (2022)

ROCKWOOL® Let bygningsisolering for the Nordics market (NEPD-3381-2002-EN)

pdf
icon
EPD - Granulate (2022)
EPD - Granulate (2022)

ROCKWOOL® Granulate thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3410-2023-EN)

pdf
icon
EPD - REDAir Batts (2022)
EPD - REDAir Batts (2022)

ROCKWOOL® REDAir Batts thermal insulation for the Nordics market (NEPD-3412-2025-EN)

pdf
icon
EPD - Toprock System (2022)
EPD - Toprock System (2022)

ROCKWOOL® Toprock System thermal insulation for the Nordics marke (NEPD-3411-2024-EN)

pdf
icon
EPD - Teknisk Isolering
EPD - Teknisk Isolering

Miljødeklarationen er lavet i samarbejde med den norske miljøcertificeringspartner EPD i Oslo. Miljødeklarationen er lavet iht. ISO 14025 og EN 15804 standarden.

pdf
icon
EPD – Rockzero U-værdi 0,10 (2022)
EPD – Rockzero U-værdi 0,10 (2022)

ROCKWOOL® Rockzero™ system Self-declared EPD according to EN 15804 and ISO 14025 and 3rd party verification

pdf
icon
EPD – Rockzero U-værdi 0,12 (2022)
EPD – Rockzero U-værdi 0,12 (2022)

ROCKWOOL® Rockzero™ system Self-declared EPD according to EN 15804 and ISO 14025 and 3rd party verification

pdf
icon
EPD – Bygningsisolering
EPD – Bygningsisolering

Miljødeklarationen er lavet i samarbejde med den norske miljøcertificeringspartner EPD i Oslo. Miljødeklarationen er lavet iht. ISO 14025 standarden.

pdf
icon
EPD - Belægninger
EPD - Belægninger
pdf
ROCKWOOL Let bygningsisolering.zip
ROCKWOOL Let bygningsisolering.zip

Alle LCAByg v5 filer samlet i en zip mappe

zip
ROCKWOOL Toprock System (280 mm).zip
ROCKWOOL Toprock System (280 mm).zip

Alle LCAByg v5 filer samlet i en zip mappe

zip
ROCKWOOL A-Batts.lb5prd
ROCKWOOL A-Batts.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL BD-60 Flexibatts.lb5prd
ROCKWOOL BD-60 Flexibatts.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 32.lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 32.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 34.lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 34.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 37.lb5prd
ROCKWOOL Flexibatts 37.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Granulate Multi.lb5prd
ROCKWOOL Granulate Multi.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Granulate Pro.lb5prd
ROCKWOOL Granulate Pro.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 32.lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 32.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 34.lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 34.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 37.lb5prd
ROCKWOOL Murbatts 37.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Redair Batts.lb5prd
ROCKWOOL Redair Batts.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Skillevægsbatts.lb5prd
ROCKWOOL Skillevægsbatts.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Super Venti-Batts.lb5prd
ROCKWOOL Super Venti-Batts.lb5prd
lb5prd
ROCKWOOL Toprock System (280 mm).zip
ROCKWOOL Toprock System (280 mm).zip

Alle LCAByg v5 filer samlet i en zip mappe

zip