EPD – et vigtigt redskab til bæredygtigt byggeri

En EPD - Environmental Product Declaration – er så at sige et byggeprodukts miljømæssige ”varedeklaration”, og dokumenterer produktets miljøeffekter på syv parametre. Den bruges i beregningen af en bygnings samlede miljøeffekt, og indeholder mange tal, der måske umiddelbart kan være komplicerede at gennemskue. I ROCKWOOL vil vi gerne bidrage til en bedre forståelse af indholdet i EPD’en, fordi den er særlig vigtig, når vi skal bygge os mod en grønnere fremtid.

ROCKWOOL på vej med nyt om EPD

ROCKWOOL omstillede ved årsskiftet 2020/2021 hovedparten af den danske produktion fra fossile energikilder til CO2-neutral biogas. Derudover har vores fabrik i Moss i Norge skiftet til grøn el. Konkret betyder det, at vores danske fabrikker mindsker udledningen af CO2 med 59.000 tons fra 2020 til 2021.

Et centralt tal i EPD’en er det såkaldte GWP-tal (Global Warming Potential). ROCKWOOLs grønne omstillling forventes at medføre, at GWP-tallet vil blive reduceret til et niveau omkring 0,6 for produkter produceret på vores fabrikker i Norden. Selvom de nye EPD’er ikke er helt på plads endnu, står det allerede klart, at CO2-udledningen er reduceret betydeligt med omstillingen til vores nye smelteteknologier.

Vi glæder os til at kunne præsentere nye EPD’er på det danske marked, så snart betingelserne for en korrekt EPD er opfyldt. En korrekt EPD kræver nemlig både stabil produktion i en periode, og verificering af en uafhængig ekspert, for at give brugeren sikkerhed for, at data er pålidelige. Derfor vi må vente lidt endnu med at dele den gode nyhed, indtil dokumentation er helt på plads i starten af 2022.

EPD’ens ABC - og D

En EPD er en kortfattet præsentation af resultaterne fra en såkaldt livscyklusanalyse (LCA). Udgangspunktet er, at et produkt gennemgår forskellige faser, som hver især påvirker miljøet: fra udvinding af råstoffer, over fremstilling af produktet, installationen og brugen af det, til endt levetid, hvor produktet enten kan blive til affald eller indgå i nye processer i form af direkte genbrug eller genanvendelse. Faserne inddeles i A-D, og kan illustreres således:

Vurderingen af produktet fra A-D giver det mest retvisende billede af den samlede miljøeffekt, idet nogle produkter har en betydelig miljøeffekt i sidste fase. Af hensyn til miljøet bør man derfor tage alle faser i betragtning, når man vurderer hvilket produkt, der skal anvendes i byggeriet eller konstruktionen. I ROCKWOOL vil bygningsisolering solgt i 2020 spare 100 gange den udledte CO2 og den energi, der forbruges i produktionen – her udgør fase B, C og D altså en betydeligt forskel for produktets samlede miljøeffekt.

Står man med et byggeprojekt, der skal opfylde kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse eller certificeringsordningen DGNB, skal faserne A-C som minimum regnes med i byggeriet, før det kan komme i betragtning til en certificering.