Certificer dit byggeri og få point med ROCKWOOL isolering

Ønsker du at realisere dit byggeris bæredygtige potentiale og opnå en certificering, så er du godt på vej. Nedenunder kan du læse mere om de forskellige certificeringsordninger, og hvordan du kan opnå point ved at anvende ROCKWOOL løsninger i dit byggeri.

For at sikre, at bygningers bæredygtighed vurderes på en ensartet måde, er der udviklet en række standarder for certificering af bæredygtigt byggeri, bl.a. BREEAM, HQE, LEED og DGNB. I Danmark anvender vi primært den tyske standard DGNB til at certificere bygninger og den amerikanske standard LEED, som anvendes i mere end 135 lande.

Certificeringsordninger gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger ud fra et fælles sæt kriterier. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på at standarderne er udviklet med forskellige målsætninger. Både DGNB og LEED er en frivillig kriterie- og LCA baseret certificeringsordning, men da DGNB i højere grad end de andre certificeringsordninger er en bæredygtighedscertificering frem for bare en miljøcertificering, blev den i 2012 valgt af den danske byggebranche som Danmarks fælles certificeringsordning.

Materialer som sådan kan ikke certificeres, men de kan bidrage til at opnå point på en række kriterier. Valget af byggematerialer kan derfor have stor indflydelse på din certificering, da bygningen optjener certificeringspoint på baggrund af de valgte materialers bidrag til opfyldelse af en lang række kriterier. Det kan være bidrag til sundheden, sikkerheden eller miljøpåvirkningen gennem hele bygningens livscyklus.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige certificeringsordninger, og hvordan du kan optjene point ved at anvende ROCKWOOL løsninger i dit byggeri. Al relevant dokumentation, nødvendig for at gennemføre din certificeringsordning, kan hentes i vores documentation assistant: docassist.rockwool.com.