I ROCKWOOL har vi stor fokus på bæredygtighed, og vi arbejder løbende på at optimere vores produktion og produkter, så de kan bidrage positivt til en mere bæredygtig byggebranche.

Det gør vi blandt andet ved at udvikle innovative, nye smelteteknologier, der reducerer udledningen af CO2 markant, eskalere ROCKWOOLs returordning, der sikrer genanvendelse, ressourceeffektivitet og en mere cirkulær økonomi samt ved at forbedre komforten og reducere energiforbruget i bygninger.

Byggeaffald udgør omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde fra nybyggeri, renovering og nedrivning. Det anslås, at ressourcespildet i udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. det samlede materialeforbrug.
Stenuld har unikke egenskaber i forhold til genanvendelse, uden at materialets kvalitet og egenskaber forringes. For at sikre at vores isolering genanvendes, har vi som den eneste isoleringsproducent på det Danske marked en returordning, hvor vi indhenter brugt isolering og fraskær fra byggepladser, og bringer det retur til produktionen i Doense. I 2021 tog vi mere end 12.000 tons brugt stenuldsisolering retur.

Isolering er en vigtig del af den grønne omstilling. I dag står bygninger for cirka 20% af Danmarks samlede CO2-udledninger, og 40% af vores samlede energiforbrug i Danmark kommer fra bygninger. Analyser viser, at vi ved at mindske bygningers varmebehov med bare 1% om året frem til 2030 kan reducere energiforbruget med det, der svarer til en tredobling af energiproduktionen fra Horns Rev 3, der er Danmarks største havvindmøllepark. En god og tæt isoleringsløsning er en vigtig forudsætning for et lavere energiforbrug.