REDAir® er en energieffektiv løsning bestående af tre unikke systemer, der sikrer en effektiv og nem montering af facadeisolering.

Da facadeisoleringen monteres uden på bygningens ydervægge, indgår den ikke i det statiske system, men ligger som en frakke uden på væggene. Det betyder, at isoleringen er stort set fri for kuldebroer, hvilket giver en højisoleret og energieffektiv facade.

Alle tre REDAir-systemer kan anvendes til de fleste bygningstyper ved både nybyg og renovering. Systemerne kan anvendes sammen eller hver for sig alt efter behov og ønske. Fælles for alle systemer er en hurtig og nem  montering, der sikrer effektivitet på byggepladsen, og giver mere tid til nye projekter.

Med REDAir er der frihed til at arbejde med formgivning og konstruktion uden at gå på kompromis med design og effektivitet. Systemerne kan anvendes med facadebeklædning i flere forskellige materialer. 

REDAir systemer

REDAir referencer

REDAir dokumentation