En vigtig del af vores bæredygtighedsstrategi er vores genanvendelsesordning Rockcycle®. Ordningen har eksisteret siden 2012 for at sikre at vores stenuld indsamles og returneres til vores fabrikker, så det kan indgå i produktionen af nye stenuldsprodukter.

På fabrikkerne doseres den granulerede stenuld som sekundær råvare til produktion af ny stenuld. På den måde sparer det udvinding af nye ressourcer og transport til Danmark. 

Med Rockcycle kan du også bidrage til at mindske ressourceforbruget ved byggeri. Vi har indgået en aftale med RGS Nordic, som står for praktikken omkring sortering, nedgranulering af materialerne, test for uønskede stoffer og transport til vores fabrikker.

Vi har fastlagt nogle kvalitetskrav, som materialet fra RGS Nordic skal opfylde, for at vi kan bruge det i produktionen. Det har nemlig betydning for den efterfølgende proces at fraktionen er så ren som mulig. Derfor er det vigtigt at stenulden sorteres for sig og ikke blandes med andre materialer.

Sådan foregår Rockcycle returordningen

Du eller dit affaldsselskab aftaler aflevering og pris direkte med RGS Nordic ved at udfylde nedenstående formular. Prisen for genanvendelsen er på niveau med lokale deponipriser.

Når du indgår en aftale med RGS Nordic vil du enten blive henvist til en af deres 24 anlæg rundt om i landet, eller til en kommunal genbrugsstation serviceret af RGS Nordic.

Kunder, der har brug for en garanti for at deres returuld bliver genanvendt til produktion af ny stenuldsisolering, kan få et recycling bevis fra ROCKWOOL, som fx kan indgå  i direkte som DGNB dokumentationen.

 

Ja tak

Jeg ønsker at benytte Rockcycle® genanvendelsesordning.