Sten brænder ikke

Selvom brandbeskyttelse ikke altid er det direkte formål med at anvende ROCKWOOL løsninger, så vil vores isoleringsprodukter alligevel bidrage med en vigtig beskyttelse i tilfælde af en brand. ROCKWOOL stenuld er klassificeret som ubrændbar og medvirker ikke til brandens udvikling. Da isoleringen er fremstillet af sten, modstår den ekstremt høje temperaturer uden at smelte. Den danner derfor ingen brændende dråber eller partikler, og da sten helt naturligt modstår brand er vores isolering heller ikke tilsat flammehæmmere, som kan udvikle giftig røg i tilfælde af brand.

Læs mere om stenuldens brandegenskaber
ROCKWOOL By Nature Properties FIRE SAFE, additional images

En brand koster

Der er store omkostninger forbundet med brande, både for den enkelte og for samfundet: i 2015 var der brandskader på bygninger for ca. 1,8 mia. kr. og der blevudbetalt ca. 3,8 mia. kr. i erstatninger. Brande er også årsag til produktionsstop og tab af arbejdspladser: tal fra Forsikring & Pension dokumenterer, at en fjerdedel af de virksomheder, som har haft brand med omkostninger på 5 mio. kroner eller mere, ikke genopføres efter en brand.

En god brandsikring af bygningen kan være med til at begrænse brandens omfang og skader. Fordelen ved ROCKWOOL brandsikker isolering er, at den bevarer sin evne til at beskytte mod brand, uanset om konstruktionen ikke er udført helt korrekt fra starten, eller er blevet beskadiget hen ad vejen, f.eks. at pudsen har fået en skade, der blotter materialet bagved.

 

Quality of life ad creatives, comfortable offices and homes

Læs mere om brandsikkerhed