CEO Jens Birgersson understreger, at ROCKWOOL ikke vil forære milliarder til Rusland

26. april 2023

I et nyligt interview med Politiken uddyber og forklarer adm. direktør i ROCKWOOL, Jens Birgersson de overvejelser, som koncernen gør angående vores fortsat passive ejerskab af de fire russiske fabrikker. 

Du kan finde hele interviewet her (bag betalingsmur). Artiklen ”ROCKWOOL i Rusland: Hellere blive end forære russerne fabrikker for en milliard euro” er skrevet af Michael Jarlner, international redaktør, og bragt i Politiken søndag den 23. april 2023. Vi har samlet hovedpointer og centrale citater herunder:

Er ROCKWOOLs moralske kompas i udu? Kan I ikke bare trække jer ud?
I Danmark er mange uforstående overfor valget om at fortsætte det passive ejerskab af de fire russiske fabrikker. Svaret er ikke entydigt og simpelt, men et centralt element er det Jens Birgersson svarer her: 

”Man skal lige huske, at alternativet til det, vi gør nu, er at forære russerne værdier for omkring en milliard euro. Det er nogenlunde lige så meget, som den samlede danske militære og humanitære støtte til Ukraine gennem det seneste år. Er det dét, vi vil? Jeg har svært ved at se, hvordan det på nogen måde skulle være moralsk eller etisk bedre at forære det hele til russerne.”

Bryder ikke sanktioner og fører ikke egen udenrigspolitik
De fire ROCKWOOL-fabrikker i Rusland opererer helt uafhængigt af omverden. De varer, der produceres i Rusland, sælges og distribueres kun internt i Rusland. Hvis ROCKWOOL trækker sig ud eller forlader fabrikkerne, vil de blot køre videre under lokalt ejerskab. 

”Vi har overholdt alle de sanktioner og rammer, politikerne har udstukket, og sikret, at vi ikke handler i strid med dem. Som virksomhed og topchef skal vi ikke føre vores egen udenrigspolitik, for det er vi ikke sat i verden for”, siger Jens Birgersson bl.a. også i artiklen.

ROCKWOOL opretter Fonden for genopbygning af Ukraine og afsætter yderligere 100 mio. til formålet

30. marts 2023

På den årlige generalforsamling d. 29. marts 2023 godkendte aktionærer i ROCKWOOL A/S, at selskabet vil anvende yderligere 100 mio. kr. til fordel for genopbygningen af Ukraine. Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 31. august 2022 godkendte aktionærerne et beløb på op til 200 mio. til genopbygningsaktiviteter, hvilket bringer det samlede beløb op på 300 mio. DKK, som ROCKWOOL har valgt at dedikere til genopbygningen af Ukraine.

For at adskille genopbygningsindsatsen fra den daglige drift, har ROCKWOOL A/S stiftet Fonden for genopbygningen af Ukraine. Denne har til formål at yde støtte til relevante projekter og tiltag, der er øremærket til genopbygningen eller til støtte for ukrainske flygtninge.

Af de nævnte beløb er der indtil nu anvendt 20 mio., der er bl.a. gået til vejrbestandige telte, generatorer og vintermåtter. De mere end 300 generatorer hjælper til ved bl.a. vandpumpeværker, hospitaler og brandstationer, og vintermåtterne har vist sig vigtige i bl.a. beskyttelsesrum, endog så vigtige, at der nu leveres endnu flere.

På den årlige generalforsamling blev der, foruden en dybdegående forklaring af rationalet bag beslutning om at bibeholde det passive ejerskab af fabrikkerne i Rusland, også fremlagt forretningsmæssige resultater samt selskabets bæredygtighedsrapport og resultater herfra.

Generalforsamlingen kan ses her. Fra minut 03.40 starter oplægget vedr. Rusland samt den nyoprettede fond.

Erhvervsstyrelsen afslutter sagen: ROCKWOOL har ikke brudt nogen Rusland-relaterede sanktioner

28. marts 2023

ROCKWOOL modtog den 28. februar 2023 et brev fra Erhvervsstyrelsen med en række spørgsmål vedrørende virksomhedens aktiviteter i Rusland.

ROCKWOOL har velvilligt delt alle de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har efterspurgt – både vedrørende aktiviteter efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 og efter invasionen af Ukraine i 2022.

Svarene inkluderer to opfølgende breve, som også er lagt offentligt frem her.

Læs vores pressemeddelelse. Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen kan læses via dette link.

ROCKWOOL A/S’ bestyrelsesformand stiller spørgsmål til Danwatch og DR om deres seneste omtaler af ROCKWOOL

20. marts 2023

Bestyrelsesformand Thomas Kähler skrev den 14. marts til de to medier Danwatch og DR vedrørende en række urigtige udsagn, påstande eller misforståelser i deres seneste omtale af ROCKWOOL. Brevet fra formanden kan du læse her.

Danwatch og DR har svaret på brevet henholdsvis den 16. og 17. marts. Du kan læse begge svar herunder samt bestyrelsesformand Thomas Kähler svar til begge medier den 20. marts. 

  1. Danwatch's svar på Thomas Kählers brev, (16. marts 2023)
  2. Thomas Kählers svar til Danwatch, (20. marts 2023)
  3. DR's svar på Thomas Kählers brev, (17. marts 2023)
  4. Thomas Kählers svar til DR, (20. marts 2023)

ROCKWOOLs svar på Erhvervsstyrelsens brev vedrørende aktiviteter i Rusland

14. marts 2023

ROCKWOOL A/S modtog den 28. februar 2023 brev fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabets aktiviteter i Rusland og svarede hurtigt på opfordringen om at indsende oplysninger. Siden har styrelsen fulgt op med flere spørgsmål, som ROCKWOOL løbende besvarer. 

Læs korrespondancen her

ROCKWOOLs reaktion på Erhvervsstyrelsens henvendelse om aktiviteter i Rusland

3. marts 2023

ROCKWOOL A/S modtog den 28. februar et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvori vi blev bedt om at afgive oplysninger om vores forretningsaktiviteter i Rusland.

Læs ROCKWOOLs reaktion på henvendelsen her

Bestyrelsesformand Thomas Kähler uddyber ROCKWOOLs overvejelser

Ultimo februar 2023

ROCKWOOL A/S’ bestyrelsesformand Thomas Kähler gæstede P1-programmet ”Følg Pengene” den 20. februar 2023.

Her fortalte han om koncernens mange overvejelser bag at bevare det passive ejerskab over de fire fabrikker i Rusland – og hvorfor vi fortsat mener, at det er det rigtige at gøre.

Når ROCKWOOL vælger at blive i Rusland, er det fordi, vi ønsker at gøre det, der er mindst godt for det russiske regime.

I programmet forklarer Thomas Kähler bl.a., at vi ved, at lokale russiske aktører vil overtage vores fabrikker, hvis vi trækker os ud. Her vil vi altså forære en stor gave til russerne i form af al overskud, fremtidige pengestrømme og vores verdensførende teknologi. Det ønsker vi ikke, ligesom vi ikke kan se, hvordan det skulle bidrage til en hurtigere afslutning på krigen eller hjælpe Ukraine.

Hør hele udsendelsen via linket her.

Rationalet bag fortsat produktion i Rusland

Primo februar 2023

I et nyligt interview med Berlingske gør adm. direktør i ROCKWOOL, Jens Birgersson status og fortæller åbent om rationalet bag koncernens beslutning og de overvejelser, koncernen gør sig for at sikre, at ROCKWOOL bidrager mindst muligt til krigen.

Du kan finde hele interviewet her (bag betalingsmur), og herunder kan du læse nogle af hovedpointerne:

ROCKWOOL-koncernen har ligesom en række andre isoleringsproducenter forsat produktion i Rusland, men  fungerer, som følge af sanktioner, i dag som passiv ejer. Det vil sige, at koncernen beholder ejerskabet men i praksis ikke længere styrer den russiske del af forretningen. Planlagte ekspansioner og investeringer i landet blev tidligt annulleret. De fire fabrikker opererer udelukkende lokalt med lokale forsyninger til det lokale marked. Det betyder samtidig, at der ikke er russisk producerede ROCKWOOL-produkter på det danske marked.

Samtidig betyder den lokalt forankrede produktion, at forretningen i Rusland nemt kan fortsætte uden ROCKWOOL-koncernens involvering, og netop dette er afgørende for beslutningen. I artiklen siger ROCKWOOL-koncernens CEO, Jens Birgersson bl.a.:

”Det her er vigtigt; vores forretning vil fortsætte med eller uden os, og det er den store forskel. Når man ser på andre virksomheder med samme værdikæde som os i andre lande, er de kommet frem til den samme beslutning, som vi er […] Det giver fuldstændig mening at droppe en produktion, der er baseret på importerede varer, men her har du al viden, hele forretningen og alle medarbejderne, som vil fortsætte med at køre, og det vil sandsynligvis også fortsætte under vores brand. Nu kan vi i det mindste beholde ejerskabet, men vi styrer ikke længere forretningen.

Hvor det for nogle virksomheder giver mening helt at droppe produktionen, er al ROCKWOOLs viden, den nyeste teknologi og alle dygtige medarbejdere samlet lokalt på fabrikkerne. Dermed ville ROCKWOOL støtte det russiske regime med mere ved at efterlade fabrikkerne – ikke modsat, forklarer Jens Birgersson i Berlingskes artikel og stiller spørgsmålet:

”Rusland starter krigen mod Ukraine, så hvorfor skulle vi belønne det russiske regime eller andre konkurrenter i landet med en gave i form af vores teknologi til en værdi af flere milliarder danske kroner?”

Det er, efter koncernens bedste overbevisning, stadig det mindst dårlige alternativ at beholde ejerskabet over fabrikkerne og forhindre, at forretningen og alle ovennævnte fordele ender på russiske hænder. Men vi anerkender, at der hverken er nemme eller gode valg i denne forfærdelige krigssituation. Der er kun dårlige og mindre dårlige.

Bestyrelsesformand Thomas Kählers svar til Berlingske

Oktober 2022

Denne kommentar af ROCKWOOLs bestyrelsesformand Thomas Kähler blev offentliggjort i Berlingske Tidende den 24. oktober 2022:

Kommentaren er et svar på Berlingskes leder ugen før, der handlede om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

Vi mener, at Berlingske med sin leder kun berører overfladen i en kompleks problemstilling og dermed vildleder læserne på helt centrale punkter. Som Thomas Kähler også belyser i sin kommentar, vil det ikke være muligt at lukke vores fabrikker i Rusland, som Berlingske opfordrer til i lederen. Hvis vi skulle forlade Rusland, ville vores fabrikker blot fortsætte med andre ejere, og dermed efterlade alle aktiver og fremtidige gevinster i Rusland.

Berlingske vildleder også læserne ved at antyde, at vi aktivt sender vores medarbejdere i krig. Dette er fuldstændig forkert og en klar misforståelse af, hvordan den russiske mobilisering fungerer.

Det er fortsat vores opfattelse, at det udelukkende vil gavne russiske interesser, hvis vi opgiver ejerskabet af vores fabrikker i Rusland. Ved at bevare kontrol og ejerskab gør vi det, der er mindst fordelagtigt for det russiske regime.

På dette link kan du læse bestyrelsesformand Thomas Kählers kommentar, som den blev offentliggjort i Berlingske Tidende.

Sådan rammes ROCKWOOLs russiske fabrikker af Putins mobiliseringsdekret

Oktober 2022

I september udstedte det russiske regime et mobiliseringsdekret, der indkalder mænd i en bestemt aldersgruppe, og som opfylder bestemte kriterier, til militærtjeneste – et dekret, der dermed også potentielt rammer medarbejdere på ROCKWOOLs fabrikker i Rusland. Det er bestemt ikke det samme som, at ROCKWOOL sender medarbejdere i krig – som det ellers bliver beskrevet i medierne.

Putins mobiliseringsdekret tager ikke hensyn til mændenes ansættelsesforhold, så indkaldelser sker uafhængigt at deres ansættelse hos ROCKWOOL.

Ingen hos ROCKWOOL ønsker at se kolleger blive sendt i krig. Vores lokale ledelse i Rusland afsøger alle tilgængelige juridiske muligheder for, at vores kollegaer kan blive fritaget for militærtjeneste.

ROCKWOOL tager del i genopbygningen af Ukraine

September 2022

På en ekstraordinær generalforsamling d. 31. august 2022 godkendte aktionærerne i ROCKWOOL A/S, at selskabet i perioden frem til den ordinære generalforsamling i april 2023 vil bruge 100 til 200 mio. DKK på genopbygningsaktiviteter i Ukraine.

Hvordan bidrager ROCKWOOL til genopbygningsaktiviteter?

ROCKWOOL har nedsat en dedikeret projektorganisation, som består af kolleger fra hovedkontoret og de lokale ledelsesteams i ROCKWOOLs selskaber i både Polen og Ukraine. Projektorganisationen står for koordinering af vores indsatser samt at identificere byer og regioner, hvor ROCKWOOL kan bidrage, og hvor omstændighederne gør det muligt at udføre projekter sikkert i nærmeste fremtid.

Projektorganisationen har udpeget Chernihiv regionen nord for Kyiv, og der er allerede etableret en god og tæt dialog med regionens myndigheder. Myndighederne i Chernihiv og ROCKWOOL har underskrevet en hensigtserklæring, som beskriver vores fælles forpligtelser, hvad angår støtte til genopbygningen.

Hvad bidrager ROCKWOOL med?

I første omgang er ønsket i regionen at prioritere boligbyggeri samt offentlige institutioner som skoler og børnehaver for at imødekomme de mest akutte behov. Ca. 6000 bygninger er blevet ødelagt under krigen i Chernihiv regionen, hvoraf er ca. 80% er boligbyggeri. Da de større genopbygningsprojekter tager længere tid at starte op, samarbejder ROCKWOOL også med de lokale myndigheder om akut hjælp til at sikre borgerne husly forud for den kommende vinter.

Udover den økonomiske støtte og akutte hjælp her og nu bidrager ROCKWOOL også med materialer samt rådgivning og støtte til bygningsdesign, projektudvikling og -styring, bl.a. for at sikre at bygningerne lever op til standarder for høj energieffektivitet, brandmodstandsdygtighed og bæredygtighed.

Beløbet, som er godkendt på generalforsamlingen, vil kun blive anvendt i områder, som er under den ukrainske regerings kontrol.

I videoen her kan du se den ekstraordinære generalforsamling og høre mere om ROCKWOOLs støtte til genopbygningsaktiviteterne.

Du kan se bestyrelsens samlede beretning via dette link (omkring 4 minutter inde i videoen redegør Thomas Kähler for baggrunden).

I ROCKWOOL fordømmer vi krigen i Ukraine, og vi er som de fleste andre dybt bekymrede og foruroligede over dens tragiske konsekvenser

Juli 2022

ROCKWOOL-koncernen har ligesom en række andre isoleringsproducenter valgt at fortsætte produktionen i Rusland. For ROCKWOOLs vedkommende sker det på fire fabrikker, der alene forsyner det russiske marked. Det betyder også, at der ikke er russisk producerede ROCKWOOL-produkter på det danske marked.

De ROCKWOOL-produkter, der sælges i Danmark, fremstilles på vores jyske fabrikker i Vamdrup og Doense med undtagelse af en del af vores produktsortiment indenfor teknisk isolering, der bliver produceret på ROCKWOOL-fabrikker i Holland og Tjekkiet.

Som tidligere meddelt, er ROCKWOOL koncernen overbevist om, at vores fabrikker samt vores unikke teknologi, vil blive nationaliseret, hvis vi efterlader fabrikkerne i Rusland. Det alene vil udgøre en milliardforæring til det russiske regime, og eftersom fabrikkerne allerede opererer væsentligt uafhængigt af vores hovedkontor, vil de også kunne fortsætte med at fungere under et andet ejerskab. Vi kan ikke se, hvordan dette vil bidrage til at afslutte krigen hurtigere, og derfor er det fortsat koncernens opfattelse, at vi ved at beholde vores fabrikker, gør det, der er mindst godt for det russiske regime.

Vi overholder naturligvis fortsat alle internationale sanktioner og har som tidligere meddelt annulleret investeringer i Rusland for omkring 200 millioner euro.

På generalforsamlingen 6. april 2022 adresserede bestyrelsesformand Thomas Kähler detaljeret beslutningen om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.