Bestyrelsesformand, Thomas Kähler, citeret i Politiken

18. december 2023

17. november offentliggjorde dagbladet Politiken en artikel om ROCKWOOL og Eccos fortsatte tilstedeværelse i Rusland. Hovedfokus er på ROCKWOOL.

Politiken bad om kommentarer fra bestyrelsesformand Thomas Kähler, hvilket blev efterkommet af ROCKWOOL. Har man adgang til Politiken, kan man læse den fulde artikel her: Venstrepolitiker: »De skovler jo penge ind. Jeg mener, at det er en slags værnemageri« - politiken.dk

Politiken bragte dele af svarene fra Thomas Kähler. Herunder findes de fulde svar, som ROCKWOOL sendte til Politiken:

Hvorfor fastholder Rockwool produktion i Rusland?
ROCKWOOL ejer et datterselskab i Rusland. I juni måned sidste år overgik vi til passivt ejerskab af selskabet og har derefter ikke serviceret eller på nogen måde været involveret i den daglige drift af selskabet. Som passive ejere har vi alene beskæftiget os med ejeranliggender, herunder udbyttebetalinger. Selskabet hverken importerer eller eksporterer produkter til eller fra andre ROCKWOOL-selskaber. Det russiske datterselskab producerer varer i Rusland af russiske råvarer og sælger disse på det russiske marked. Det er vores klare opfattelse at selskabet vil fortsætte samme aktivitet uanset om ROCKWOOL ejer aktierne i selskabet eller om ejerskabet overtages af en anden aktør. Hvis selskabet blev overtaget af en russisk aktør, ville 4-5 gange det beløb som i dag betales i skat årligt ende op på russiske hænder. I tillæg ville ROCKWOOL efterlade en velfungerende forretning, fabrikker og unik teknologi.

Det er en løbende forretning, der vil fortsætte, uanset om vi ejer aktierne eller ej. Vi har svært ved at se, hvordan det kan svække Rusland. Eller for den sags skyld styrke Ukraine. Det er derfor vores ræsonnement, at det, både etisk og forretningsmæssigt, giver mest mening at fastholde det passive ejerskab.

Hvad er Rockwools kommentar til, at selskabet er føjet til den ukrainske liste over ’internationale krigssponsorer’ af Ukraines nationale antikorruptionskontor, NACP? 
Selvfølgelig gør det indtryk, at vi er blevet tilføjet den ukrainske liste, især når listen kun omfatter ganske få af de flere tusinde internationale selskaber, som har aktiviteter eller selskaber i Rusland. Vi har henvendt os til de ukrainske myndigheder og forklaret at et væsentligt større beløb ville ende i Rusland, hvis vi opgav ejerskabet. Vi håber snart at få en dialog med dem om sagen.

Hvad tjener Rockwool på produktionen i Rusland?
Vi oplyser ikke regnskabstal på lande-basis.

Hvor meget betaler Rockwool i selskabsskat i Rusland?
Vi oplyser ikke regnskabstal på lande-basis.

Hvorfor vil Rockwool ikke mødes med Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen?
I februar 2023, havde vores CEO, Jens Birgersson, en emailudveksling med Jan E. Jørgensen. Da han forstod at det ikke ville være muligt for ROCKWOOL at lukke aktiviteterne i det russiske selskab ned, foreslog Jan E. at vi burde sprænge vores fabrikker i Rusland i luften. Jens Birgersson foreslog Jan E. Jørgensen at mødes, men det vendte han ikke tilbage på.

I forbindelse med at Jens-Kristian Lütken rejste forslag om at Københavns Kommune skulle boykotte ROCKWOOL, bad jeg ham om et møde for at forklare den komplekse situation og de begrænsede handlemuligheder. Da Jens-Kristian Lütken foreslog at Jan E. også kunne deltage i mødet, svarede jeg via e-mail med henvisning til Jan E.’s opfordring om at sprænge fabrikkerne i luften, at jeg kunne være bekymret for om der ville komme noget konstruktivt ud af mødet hvis han deltog, men lod det op til Jens-Kristian Lütken at beslutte. Herefter bekræftede Jens-Kristian mødet uden deltagelse af Jan E.

Hvad er Rockwools kommentar til, at Jan E. Jørgensen mener, at selskabets produktion i Rusland er en form for værnemageri?
Det må stå for hans egen regning. Vi mener, at vi gør det rigtigste i denne meget vanskelige situation. Vi kan ikke lukke aktiviteten i Rusland ned, men ved at fastholde ejerskabet af det russiske datterselskab kan vi begrænse Ruslands udbytte af selskabets aktiviteter til kun at omfatte skat af det russiske overskud.

Hvad var Thomas Kählers budskab til Københavns integrations- og beskæftigelsesborgmester Jens-Kristian Lütken, da de mødtes før sommerferien?
Vi mødtes efter sommerferien i august. Mit ærinde var at informere borgmesteren om baggrunden for, og overvejelserne bag, de beslutninger ROCKWOOL havde truffet siden Rusland invaderede Ukraine.

Hvad kan få Rockwool til at trække sig ud af Rusland?
Vi vurderer løbende omstændighederne omkring forretningen, men ser ingen nytte i at spekulere i en potentielt endeløs række af fremtidsscenarier.

Bestyrelsesformand, Thomas Kähler, gæst i P1 Morgen

15. november 2023

Som opfølgning på nyheden om, at den ukrainske anti-korruptionsmyndighed d. 13. november satte ROCKWOOL på deres liste over krigssponsorer, gæstede bestyrelsesformand, Thomas Kähler, DR-programmet P1 Morgen.

Her tog han til genmæle på beskyldningerne, og forklarede det valg ROCKWOOL står overfor i Rusland: Enten bliver vi i Rusland og betaler skat af overskuddet. Eller vi forlader Rusland og overdrager hele overskuddet, alle fremtidige indtægter og pengestrømme fra en velfungerende forretning til lokale aktører – hvilket vil svare til løbende indtægter til det russiske regime på 4-5 gange så stor værdi om året, samt værdier, der vil løbe op i 50 gange den skat det russiske datterselskab har betalt i 2022. Begge muligheder er dårlige, og her forklarede Thomas Kähler, hvordan vi så har valgt den mindst dårlige af de to.

Hele interviewet kan høres 1 time og 57 minutter inde i udsendelsen her: P1 Morgen | Onsdag 15. nov. 2023 | DR LYD

Ukraines anti-korruptionsagentur sætter ROCKWOOL på liste over "internationale krigssponsorer"

13. november 2023

Selvom ROCKWOOL fortsat overholder alle internationale sanktioner, og den pågældende isolering blev leveret længe før Rusland angreb Ukraine sidste år, gør det selvfølgelig indtryk, at vi er blevet tilføjet listen. Vi forsøger nu at kontakte de ukrainske myndigheder ansvarlige for listen for at sikre, at vi giver al yderligere information, der er relevant i deres vurdering. Også for at forstå mere fuldt ud, om det at blive placeret på denne liste har nogen praktiske konsekvenser i Ukraine.

NACP-listen bemærker korrekt, at de juridiske enheder under ROCKWOOL i Rusland ikke leverede isoleringsmaterialer direkte til den russiske flåde, men derimod at en distributør solgte ROCKWOOL-produkterne før krigen begyndte. ROCKWOOL stoppede produktionen og salget af maritime isoleringsprodukter i Rusland kort efter Rusland invaderede Ukraine.

Vores isolering er ikke designet til militære formål og har ingen anvendelse som våben af nogen art. Isoleringsprodukter til skibe bruges, ligesom i huse, til at isolere mod varme, kulde, brand og støj, men påvirker ikke den militære funktionalitet af flådefartøjer. ROCKWOOL's produkter kan ikke omdannes til våben eller bruges til militære formål generelt, og lignende produkter er tilgængelige fra andre internationale og russiske producenter, der er aktive i Rusland. ROCKWOOL fremstiller eller sælger ikke produkter, der betragtes som "dual-use".

Det er også værd at bemærke, at værdien af stenuldsisoleringen på et skib udgør en minimal brøkdel af den samlede værdi (mindre end 0,05 procent af det samlede). Det kan sammenlignes med omkostningerne til vinduesviskerne på en gennemsnitlig halvstor bil.

Som vi har sagt tidligere, har ROCKWOOL to valgmuligheder med hensyn til forretningen i Rusland.

Enten bliver vi i Rusland og betaler skat af overskuddet. Eller vi forlader Rusland og overdrager hele overskuddet, alle fremtidige indtægter og pengestrømme fra en velfungerende forretning til lokale aktører. Begge muligheder er dårlige, så vi vælger den mindst dårlige af de to.

Vi ved, at hvis vi ville forlade Rusland, ville fabrikkerne blive overtaget af lokale aktører og fortsætte med at fungere, som om intet var sket – blot nu i russiske hænder. Med andre ord kan ROCKWOOL som virksomhed godt forlade Rusland, men forretningen vil fortsætte. Uanset vores ejerskab ville virksomheden fortsætte med at betale de samme skatter, beskæftige de samme mennesker og levere de samme produkter. Det vil reelt set betyde, at ikke kun skatten af det eventuelle overskud, men hele overskuddet, alle fremtidige indtægter og pengestrømme samt en velfungerende forretning ville forblive i russiske hænder.

Vi finder det vanskeligt at se, hvordan det scenarie ville være bedre eller mere etisk forsvarligt end at bevare den nuværende passive ejerskabsstruktur, hvor ROCKWOOL er en aktionær, der ikke er involveret i ledelsen eller i øvrigt støtter datterselskabet.

 

-- Jens Birgersson, Adm. Dir., ROCKWOOL Gruppen

En yderligere kommentar angående ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland

15. september 2023

Flere medier har igennem længere tid kritiseret ROCKWOOL i meget skarpe vendinger. Vi finder, at kritikken er forfejlet og formuleret så læserne får indtryk af, at ROCKWOOL har brudt sanktioner eller handlet uetisk i forbindelse med den russiske angrebskrig i Ukraine.

Vi har tidligere rettet henvendelse til ét af medierne med rettelser af fejlagtige oplysninger og forklaringer på, hvordan ROCKWOOL har ageret, og hvorfor. Men da de pågældende medier tydeligvis kun er interesseret i at opfinde skandaler og sprede fordømmelser, har vi valgt at reagere på deres forespørgsler på skrift frem for at give dem interviews.

Naturligvis vil vi gerne forklare vores dispositioner og bevæggrunde til omverdenen, og har besvaret alle henvendelser omhyggeligt og respektfuldt.

Det er offentligt kendt, at ROCKWOOL har været aktiv i Rusland siden Sovjetunionens kollaps og har haft produktion i Rusland siden 1999, hvor den første fabrik blev købt. Ligesom i de øvrige ROCKWOOL-markeder sælges langt størstedelen af produkterne til bygningsisolering, hvor det nedbringer energiforbrug og CO2-udledninger. Vores salg i Rusland håndteres gennem distributionskanaler, hvilket betyder, at vi ikke har et kundeforhold til slutbrugeren. Modsat det indtryk, der er skabt af de seneste artikler, sælger vi ikke direkte til det russiske militær eller andre offentlige aktører.

Derudover producerer ROCKWOOL isolering til skibe, vækstmedier til drivhuse, akustiklofter, facadeplader og isolering til industrielle applikationer, alt sammen baseret på stenuld. Det russiske datterselskab har en række konkurrenter på det russiske marked, både med russisk og udenlandsk ejerskab, som alle laver stenuldsprodukter til de samme applikationer – også i dag.

Isoleringsprodukter til skibe bruges, ligesom i huse, til at isolere mod varme, kulde, brand og larm, men har derudover ikke indvirkning på marinefartøjers militære funktionalitet. For at sætte værdien af vores produkt yderligere i perspektiv, er isoleringen på et skib mindre end 0,5 promille . Dette kan sammenlignes med omkostningerne til vinduesviskerne på en gennemsnitlig familiebil.

Vores produkter kan ikke omdannes til våben eller bruges til militære formål, og stenuld er ikke klassificeret som "dual-use", hvilket betyder, at det ikke har militære anvendelser, som fastsat af EU. Dual-use-produkter er varer designet til civilt brug, der i de forkerte hænder kan bruges til at lancere eller støtte militære angreb. For eksempel har droner eller sensorer som radar- eller termisk billedbehandlingsudstyr talrige civile anvendelser (f.eks. i vejrmonitorering eller industriproduktion), men de kan blive komponenter, der kan bruges til militær overvågning. Derfor er sådanne produkter omfattet af sanktioner og underlagt strenge eksportkontroller for at forhindre misbrug. Husholdningsmøbler, -apparater og byggematerialer som stenuldsisolering er ikke designet til og kan ikke omdannes til militære formål.

Efter Ruslands annektering af Krim i 2014, valgte ROCKWOOL, ligesom langt de fleste andre udenlandsk ejede selskaber, at fortsætte sine aktiviteter i Rusland - nogle trådte endda ind på markedet for første gang. Dette skete naturligvis med fuld respekt for de daværende sanktioner. I perioden 2014-2022 arrangerede flere danske handelsdelegationer og politikere bilaterale arrangementer både i Danmark og i Rusland for at fremme industrielle og kommercielle forbindelser. Derudover afholdt Rusland Vinter OL og fodbold-VM, hvor danske og internationale atleter og hold fra hele verden var repræsenteret, og hvor der var global live tv-dækning for at promovere disse begivenheder.

Hvad mere er, gav Energistyrelsen i 2020 tilladelse til, at Nord Stream 2 kunne føres over dansk havbund. Selvom mængden er betydeligt reduceret, fortsætter russisk gas med at strømme ind i EU, og indtægterne fra disse salg går direkte i russiske hænder. På den baggrund klinger det hult nu at kritisere ROCKWOOL for at fortsætte sin forretning efter 2014.

ROCKWOOL overgik i foråret 2022 til passivt ejerskab af den russiske forretning. Ifølge gældende sanktioner har de russiske selskaber siden da ikke modtaget service eller assistance fra ROCKWOOL-hovedkontoret i Danmark eller fra andre ROCKWOOL-selskaber. Koncernledelsen er ikke indblandet i driften af de russiske selskaber, men beskæftiger sig kun med generalforsamlingsanliggender, herunder udbytte. Alle investeringer i Rusland blev stoppet i marts 2022. Der eksporteres ikke ROCKWOOL-produkter til Rusland.

De russiske datterselskaber har opereret selvstændigt siden foråret 2022 og vil fortsætte aktiviteterne uanset om aktierne i datterselskaberne er ejet af ROCKWOOL eller blev solgt eller overtaget af andre.

Den lokale forretning vil altså fortsætte med at levere de samme produkter til de samme kunder, beskæftige de samme medarbejdere og betale de samme skatter. Den eneste forskel er, at hele overskuddet ville forblive i Rusland. Vi anser det ikke som hensigtsmæssigt at forære forretningen og fabrikkerne, som er flere milliarder kroner værd til lokale aktører på det russiske marked.

Den ROCKWOOL-ejede russiske forretning betaler skat i Rusland af det overskud som genereres. Det ville den også gøre, hvis det var solgt til andre, eller nationaliseret/kontrolleret af de russiske myndigheder. Desuden ville hele overskuddet blive i Rusland og der ville ikke blive betalt udbytte til det danske moderselskab.

Naturligvis fordømmer vi krigen på det kraftigste. Men det er stadig vores opfattelse, at det mindst dårlige valg er at opretholde det nuværende passive ejerskab af de russiske datterselskaber.

En del danske medier skriver i øjeblikket om den virksomhedsskat, som ROCKWOOLs datterselskab betaler i Rusland. Herunder kan du læse det svar, vi har delt med de medier, der har bedt om en kommentar til emnet

14. september 2023

”Det er korrekt, at det russiske datterselskab betaler skat i Rusland, ligesom enhver anden dansk, international og lokal virksomhed gør det, og som vi gør i ethvert land, hvor vi er til stede. Vi forstår, at den ekstraordinære engangsskat beregnes på baggrund af variationer i tidligere overskud fra årene 2018-2019 og 2021-2022. For det russiske datterselskab er det vores forståelse, at det ville være en marginal stigning i den samlede skatteforpligtelse. Vi forstår også, at hvis man betaler den påkrævede skatteopkrævning i 2023, skal man kun betale 50 procent af engangsskatten. Det er stadig vores opfattelse, at den mindst dårlige mulighed er at opretholde det nuværende passive ejerskab af de russiske datterselskaber. Vi er overbeviste om, at hvis vi trak os ud af Rusland, ville vores fabrikker blive nationaliseret eller overtaget af en lokal aktør, der også ville være forpligtet til at betale skat.”

-- Michael Zarin, Kommunikationschef, ROCKWOOL Gruppen

Kommuners mulige boykot af danske virksomheder vil være ulovlig

6. juli 2023

I nogle sjællandske kommuner har politikere i kommunalbestyrelsen stillet forslag om, at den pågældende kommune skal boykotte danske firmaer, der fortsat er aktive i Rusland. I nogle tilfælde er ROCKWOOL blevet nævnt som eksempel, og der er fra politisk side blevet opfordret til, at ROCKWOOLs produkter bliver udelukket fra kommunale byggeprojekter. Forslaget lægger op til, at entreprenører og håndværkere, der ønsker at indgå kontrakter med den pågældende kommune, skal afstå fra at bruge leverandører, der har aktiviteter  i Rusland.

En boykot vil ikke kun omfatte ROCKWOOL, men ligeledes hundredvis af andre virksomheder, der er aktive i Rusland. Derfor har Dansk Industri (DI), på vegne af danske virksomheder, sendt et juridisk notat udarbejdet af Gorrissen Federspiel til de relevante kommunalbestyrelser. Notatets konklusion er, at der næppe er lovhjemmel til at indføre en sådan boykot overfor produkter fra virksomheder, som lovligt er aktive i Rusland. Dette er en sammenfatning af notatets centrale pointer:

  • Regering og Folketing har ikke besluttet at forbyde danske virksomheders aktiviteter i Rusland, såfremt virksomhederne overholder de sanktioner, som EU har besluttet. ROCKWOOL overholder alle sanktioner, hvilket er bekræftet af Erhvervsstyrelsen.
  • Det er regeringen og Folketinget, som beslutter den danske udenrigspolitik – ikke den enkelte kommune. Hvis en kommune går enegang og vil boykotte virksomheder, sender det således et udenrigspolitisk signal, der er i modstrid med Danmarks politik. Det er desuden i strid med Grundloven. 
  • Kommuner må ikke forskelsbehandle i deres udbud. I den danske udbudslov og EU's udbudsdirektiv er det et grundlæggende princip, at der skal være ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.  Hvis en kommune ønsker at forskelsbehandle, skal det være begrundet i et rent objektivt eller sagligt forhold. En boykot/udelukkelse fra at byde på opgaver for en kommune er ikke sagligt eller objektivt begrundet. 

Derfor vil en sådan boykot eller udelukkelse være ulovlig. 

CEO Jens Birgersson understreger, at ROCKWOOL ikke vil forære milliarder til Rusland

26. april 2023

I et nyligt interview med Politiken uddyber og forklarer adm. direktør i ROCKWOOL, Jens Birgersson de overvejelser, som koncernen gør angående vores fortsat passive ejerskab af de fire russiske fabrikker. 

Du kan finde hele interviewet her (bag betalingsmur). Artiklen ”ROCKWOOL i Rusland: Hellere blive end forære russerne fabrikker for en milliard euro” er skrevet af Michael Jarlner, international redaktør, og bragt i Politiken søndag den 23. april 2023. Vi har samlet hovedpointer og centrale citater herunder:

Er ROCKWOOLs moralske kompas i udu? Kan I ikke bare trække jer ud?
I Danmark er mange uforstående overfor valget om at fortsætte det passive ejerskab af de fire russiske fabrikker. Svaret er ikke entydigt og simpelt, men et centralt element er det Jens Birgersson svarer her: 

”Man skal lige huske, at alternativet til det, vi gør nu, er at forære russerne værdier for omkring en milliard euro. Det er nogenlunde lige så meget, som den samlede danske militære og humanitære støtte til Ukraine gennem det seneste år. Er det dét, vi vil? Jeg har svært ved at se, hvordan det på nogen måde skulle være moralsk eller etisk bedre at forære det hele til russerne.”

Bryder ikke sanktioner og fører ikke egen udenrigspolitik
De fire ROCKWOOL-fabrikker i Rusland opererer helt uafhængigt af omverden. De varer, der produceres i Rusland, sælges og distribueres kun internt i Rusland. Hvis ROCKWOOL trækker sig ud eller forlader fabrikkerne, vil de blot køre videre under lokalt ejerskab. 

”Vi har overholdt alle de sanktioner og rammer, politikerne har udstukket, og sikret, at vi ikke handler i strid med dem. Som virksomhed og topchef skal vi ikke føre vores egen udenrigspolitik, for det er vi ikke sat i verden for”, siger Jens Birgersson bl.a. også i artiklen.

ROCKWOOL opretter Fonden for genopbygning af Ukraine og afsætter yderligere 100 mio. til formålet

30. marts 2023

På den årlige generalforsamling d. 29. marts 2023 godkendte aktionærer i ROCKWOOL A/S, at selskabet vil anvende yderligere 100 mio. kr. til fordel for genopbygningen af Ukraine. Ved den ekstraordinære generalforsamling d. 31. august 2022 godkendte aktionærerne et beløb på op til 200 mio. til genopbygningsaktiviteter, hvilket bringer det samlede beløb op på 300 mio. DKK, som ROCKWOOL har valgt at dedikere til genopbygningen af Ukraine.

For at adskille genopbygningsindsatsen fra den daglige drift, har ROCKWOOL A/S stiftet Fonden for genopbygningen af Ukraine. Denne har til formål at yde støtte til relevante projekter og tiltag, der er øremærket til genopbygningen eller til støtte for ukrainske flygtninge.

Af de nævnte beløb er der indtil nu anvendt 20 mio., der er bl.a. gået til vejrbestandige telte, generatorer og vintermåtter. De mere end 300 generatorer hjælper til ved bl.a. vandpumpeværker, hospitaler og brandstationer, og vintermåtterne har vist sig vigtige i bl.a. beskyttelsesrum, endog så vigtige, at der nu leveres endnu flere.

På den årlige generalforsamling blev der, foruden en dybdegående forklaring af rationalet bag beslutning om at bibeholde det passive ejerskab af fabrikkerne i Rusland, også fremlagt forretningsmæssige resultater samt selskabets bæredygtighedsrapport og resultater herfra.

Generalforsamlingen kan ses her. Fra minut 03.40 starter oplægget vedr. Rusland samt den nyoprettede fond.

Erhvervsstyrelsen afslutter sagen: ROCKWOOL har ikke brudt nogen Rusland-relaterede sanktioner

28. marts 2023

ROCKWOOL modtog den 28. februar 2023 et brev fra Erhvervsstyrelsen med en række spørgsmål vedrørende virksomhedens aktiviteter i Rusland.

ROCKWOOL har velvilligt delt alle de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har efterspurgt – både vedrørende aktiviteter efter Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 og efter invasionen af Ukraine i 2022.

Svarene inkluderer to opfølgende breve, som også er lagt offentligt frem her.

Læs vores pressemeddelelse. Afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen kan læses via dette link.

ROCKWOOL A/S’ bestyrelsesformand stiller spørgsmål til Danwatch og DR om deres seneste omtaler af ROCKWOOL

20. marts 2023

Bestyrelsesformand Thomas Kähler skrev den 14. marts til de to medier Danwatch og DR vedrørende en række urigtige udsagn, påstande eller misforståelser i deres seneste omtale af ROCKWOOL. Brevet fra formanden kan du læse her.

Danwatch og DR har svaret på brevet henholdsvis den 16. og 17. marts. Du kan læse begge svar herunder samt bestyrelsesformand Thomas Kähler svar til begge medier den 20. marts. 

  1. Danwatch's svar på Thomas Kählers brev, (16. marts 2023)
  2. Thomas Kählers svar til Danwatch, (20. marts 2023)
  3. DR's svar på Thomas Kählers brev, (17. marts 2023)
  4. Thomas Kählers svar til DR, (20. marts 2023)

ROCKWOOLs svar på Erhvervsstyrelsens brev vedrørende aktiviteter i Rusland

14. marts 2023

ROCKWOOL A/S modtog den 28. februar 2023 brev fra Erhvervsstyrelsen vedrørende selskabets aktiviteter i Rusland og svarede hurtigt på opfordringen om at indsende oplysninger. Siden har styrelsen fulgt op med flere spørgsmål, som ROCKWOOL løbende besvarer. 

Læs korrespondancen her

ROCKWOOLs reaktion på Erhvervsstyrelsens henvendelse om aktiviteter i Rusland

3. marts 2023

ROCKWOOL A/S modtog den 28. februar et brev fra Erhvervsstyrelsen, hvori vi blev bedt om at afgive oplysninger om vores forretningsaktiviteter i Rusland.

Læs ROCKWOOLs reaktion på henvendelsen her

Bestyrelsesformand Thomas Kähler uddyber ROCKWOOLs overvejelser

Ultimo februar 2023

ROCKWOOL A/S’ bestyrelsesformand Thomas Kähler gæstede P1-programmet ”Følg Pengene” den 20. februar 2023.

Her fortalte han om koncernens mange overvejelser bag at bevare det passive ejerskab over de fire fabrikker i Rusland – og hvorfor vi fortsat mener, at det er det rigtige at gøre.

Når ROCKWOOL vælger at blive i Rusland, er det fordi, vi ønsker at gøre det, der er mindst godt for det russiske regime.

I programmet forklarer Thomas Kähler bl.a., at vi ved, at lokale russiske aktører vil overtage vores fabrikker, hvis vi trækker os ud. Her vil vi altså forære en stor gave til russerne i form af al overskud, fremtidige pengestrømme og vores verdensførende teknologi. Det ønsker vi ikke, ligesom vi ikke kan se, hvordan det skulle bidrage til en hurtigere afslutning på krigen eller hjælpe Ukraine.

Hør hele udsendelsen via linket her.

Rationalet bag fortsat produktion i Rusland

Primo februar 2023

I et nyligt interview med Berlingske gør adm. direktør i ROCKWOOL, Jens Birgersson status og fortæller åbent om rationalet bag koncernens beslutning og de overvejelser, koncernen gør sig for at sikre, at ROCKWOOL bidrager mindst muligt til krigen.

Du kan finde hele interviewet her (bag betalingsmur), og herunder kan du læse nogle af hovedpointerne:

ROCKWOOL-koncernen har ligesom en række andre isoleringsproducenter forsat produktion i Rusland, men  fungerer, som følge af sanktioner, i dag som passiv ejer. Det vil sige, at koncernen beholder ejerskabet men i praksis ikke længere styrer den russiske del af forretningen. Planlagte ekspansioner og investeringer i landet blev tidligt annulleret. De fire fabrikker opererer udelukkende lokalt med lokale forsyninger til det lokale marked. Det betyder samtidig, at der ikke er russisk producerede ROCKWOOL-produkter på det danske marked.

Samtidig betyder den lokalt forankrede produktion, at forretningen i Rusland nemt kan fortsætte uden ROCKWOOL-koncernens involvering, og netop dette er afgørende for beslutningen. I artiklen siger ROCKWOOL-koncernens CEO, Jens Birgersson bl.a.:

”Det her er vigtigt; vores forretning vil fortsætte med eller uden os, og det er den store forskel. Når man ser på andre virksomheder med samme værdikæde som os i andre lande, er de kommet frem til den samme beslutning, som vi er […] Det giver fuldstændig mening at droppe en produktion, der er baseret på importerede varer, men her har du al viden, hele forretningen og alle medarbejderne, som vil fortsætte med at køre, og det vil sandsynligvis også fortsætte under vores brand. Nu kan vi i det mindste beholde ejerskabet, men vi styrer ikke længere forretningen.

Hvor det for nogle virksomheder giver mening helt at droppe produktionen, er al ROCKWOOLs viden, den nyeste teknologi og alle dygtige medarbejdere samlet lokalt på fabrikkerne. Dermed ville ROCKWOOL støtte det russiske regime med mere ved at efterlade fabrikkerne – ikke modsat, forklarer Jens Birgersson i Berlingskes artikel og stiller spørgsmålet:

”Rusland starter krigen mod Ukraine, så hvorfor skulle vi belønne det russiske regime eller andre konkurrenter i landet med en gave i form af vores teknologi til en værdi af flere milliarder danske kroner?”

Det er, efter koncernens bedste overbevisning, stadig det mindst dårlige alternativ at beholde ejerskabet over fabrikkerne og forhindre, at forretningen og alle ovennævnte fordele ender på russiske hænder. Men vi anerkender, at der hverken er nemme eller gode valg i denne forfærdelige krigssituation. Der er kun dårlige og mindre dårlige.

Bestyrelsesformand Thomas Kählers svar til Berlingske

Oktober 2022

Denne kommentar af ROCKWOOLs bestyrelsesformand Thomas Kähler blev offentliggjort i Berlingske Tidende den 24. oktober 2022:

Kommentaren er et svar på Berlingskes leder ugen før, der handlede om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

Vi mener, at Berlingske med sin leder kun berører overfladen i en kompleks problemstilling og dermed vildleder læserne på helt centrale punkter. Som Thomas Kähler også belyser i sin kommentar, vil det ikke være muligt at lukke vores fabrikker i Rusland, som Berlingske opfordrer til i lederen. Hvis vi skulle forlade Rusland, ville vores fabrikker blot fortsætte med andre ejere, og dermed efterlade alle aktiver og fremtidige gevinster i Rusland.

Berlingske vildleder også læserne ved at antyde, at vi aktivt sender vores medarbejdere i krig. Dette er fuldstændig forkert og en klar misforståelse af, hvordan den russiske mobilisering fungerer.

Det er fortsat vores opfattelse, at det udelukkende vil gavne russiske interesser, hvis vi opgiver ejerskabet af vores fabrikker i Rusland. Ved at bevare kontrol og ejerskab gør vi det, der er mindst fordelagtigt for det russiske regime.

På dette link kan du læse bestyrelsesformand Thomas Kählers kommentar, som den blev offentliggjort i Berlingske Tidende.

Sådan rammes ROCKWOOLs russiske fabrikker af Putins mobiliseringsdekret

Oktober 2022

I september udstedte det russiske regime et mobiliseringsdekret, der indkalder mænd i en bestemt aldersgruppe, og som opfylder bestemte kriterier, til militærtjeneste – et dekret, der dermed også potentielt rammer medarbejdere på ROCKWOOLs fabrikker i Rusland. Det er bestemt ikke det samme som, at ROCKWOOL sender medarbejdere i krig – som det ellers bliver beskrevet i medierne.

Putins mobiliseringsdekret tager ikke hensyn til mændenes ansættelsesforhold, så indkaldelser sker uafhængigt at deres ansættelse hos ROCKWOOL.

Ingen hos ROCKWOOL ønsker at se kolleger blive sendt i krig. Vores lokale ledelse i Rusland afsøger alle tilgængelige juridiske muligheder for, at vores kollegaer kan blive fritaget for militærtjeneste.

ROCKWOOL tager del i genopbygningen af Ukraine

September 2022

På en ekstraordinær generalforsamling d. 31. august 2022 godkendte aktionærerne i ROCKWOOL A/S, at selskabet i perioden frem til den ordinære generalforsamling i april 2023 vil bruge 100 til 200 mio. DKK på genopbygningsaktiviteter i Ukraine.

Hvordan bidrager ROCKWOOL til genopbygningsaktiviteter?

ROCKWOOL har nedsat en dedikeret projektorganisation, som består af kolleger fra hovedkontoret og de lokale ledelsesteams i ROCKWOOLs selskaber i både Polen og Ukraine. Projektorganisationen står for koordinering af vores indsatser samt at identificere byer og regioner, hvor ROCKWOOL kan bidrage, og hvor omstændighederne gør det muligt at udføre projekter sikkert i nærmeste fremtid.

Projektorganisationen har udpeget Chernihiv regionen nord for Kyiv, og der er allerede etableret en god og tæt dialog med regionens myndigheder. Myndighederne i Chernihiv og ROCKWOOL har underskrevet en hensigtserklæring, som beskriver vores fælles forpligtelser, hvad angår støtte til genopbygningen.

Hvad bidrager ROCKWOOL med?

I første omgang er ønsket i regionen at prioritere boligbyggeri samt offentlige institutioner som skoler og børnehaver for at imødekomme de mest akutte behov. Ca. 6000 bygninger er blevet ødelagt under krigen i Chernihiv regionen, hvoraf er ca. 80% er boligbyggeri. Da de større genopbygningsprojekter tager længere tid at starte op, samarbejder ROCKWOOL også med de lokale myndigheder om akut hjælp til at sikre borgerne husly forud for den kommende vinter.

Udover den økonomiske støtte og akutte hjælp her og nu bidrager ROCKWOOL også med materialer samt rådgivning og støtte til bygningsdesign, projektudvikling og -styring, bl.a. for at sikre at bygningerne lever op til standarder for høj energieffektivitet, brandmodstandsdygtighed og bæredygtighed.

Beløbet, som er godkendt på generalforsamlingen, vil kun blive anvendt i områder, som er under den ukrainske regerings kontrol.

I videoen her kan du se den ekstraordinære generalforsamling og høre mere om ROCKWOOLs støtte til genopbygningsaktiviteterne.

Du kan se bestyrelsens samlede beretning via dette link (omkring 4 minutter inde i videoen redegør Thomas Kähler for baggrunden).

I ROCKWOOL fordømmer vi krigen i Ukraine, og vi er som de fleste andre dybt bekymrede og foruroligede over dens tragiske konsekvenser

Juli 2022

ROCKWOOL-koncernen har ligesom en række andre isoleringsproducenter valgt at fortsætte produktionen i Rusland. For ROCKWOOLs vedkommende sker det på fire fabrikker, der alene forsyner det russiske marked. Det betyder også, at der ikke er russisk producerede ROCKWOOL-produkter på det danske marked.

De ROCKWOOL-produkter, der sælges i Danmark, fremstilles på vores jyske fabrikker i Vamdrup og Doense med undtagelse af en del af vores produktsortiment indenfor teknisk isolering, der bliver produceret på ROCKWOOL-fabrikker i Holland og Tjekkiet.

Som tidligere meddelt, er ROCKWOOL koncernen overbevist om, at vores fabrikker samt vores unikke teknologi, vil blive nationaliseret, hvis vi efterlader fabrikkerne i Rusland. Det alene vil udgøre en milliardforæring til det russiske regime, og eftersom fabrikkerne allerede opererer væsentligt uafhængigt af vores hovedkontor, vil de også kunne fortsætte med at fungere under et andet ejerskab. Vi kan ikke se, hvordan dette vil bidrage til at afslutte krigen hurtigere, og derfor er det fortsat koncernens opfattelse, at vi ved at beholde vores fabrikker, gør det, der er mindst godt for det russiske regime.

Vi overholder naturligvis fortsat alle internationale sanktioner og har som tidligere meddelt annulleret investeringer i Rusland for omkring 200 millioner euro.

På generalforsamlingen 6. april 2022 adresserede bestyrelsesformand Thomas Kähler detaljeret beslutningen om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.