Bestyrelsesformand Thomas Kählers svar til Berlingske

Denne kommentar af ROCKWOOLs bestyrelsesformand Thomas Kähler blev offentliggjort i Berlingske Tidende den 24. oktober 2022:

Kommentaren er et svar på Berlingskes leder ugen før, der handlede om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

Vi mener, at Berlingske med sin leder kun berører overfladen i en kompleks problemstilling og dermed vildleder læserne på helt centrale punkter. Som Thomas Kähler også belyser i sin kommentar, vil det ikke være muligt at lukke vores fabrikker i Rusland, som Berlingske opfordrer til i lederen. Hvis vi skulle forlade Rusland, ville vores fabrikker blot fortsætte med andre ejere, og dermed efterlade alle aktiver og fremtidige gevinster i Rusland.

Berlingske vildleder også læserne ved at antyde, at vi aktivt sender vores medarbejdere i krig. Dette er fuldstændig forkert og en klar misforståelse af, hvordan den russiske mobilisering fungerer.

Det er fortsat vores opfattelse, at det udelukkende vil gavne russiske interesser, hvis vi opgiver ejerskabet af vores fabrikker i Rusland. Ved at bevare kontrol og ejerskab gør vi det, der er mindst fordelagtigt for det russiske regime.

På dette link kan du læse bestyrelsesformand Thomas Kählers kommentar, som den blev offentliggjort i Berlingske Tidende.

Sådan rammes ROCKWOOLs russiske fabrikker af Putins mobiliseringsdekret

I september udstedte det russiske regime et mobiliseringsdekret, der indkalder mænd i en bestemt aldersgruppe, og som opfylder bestemte kriterier, til militærtjeneste – et dekret, der dermed også potentielt rammer medarbejdere på ROCKWOOLs fabrikker i Rusland. Det er bestemt ikke det samme som, at ROCKWOOL sender medarbejdere i krig – som det ellers bliver beskrevet i medierne.

Putins mobiliseringsdekret tager ikke hensyn til mændenes ansættelsesforhold, så indkaldelser sker uafhængigt at deres ansættelse hos ROCKWOOL.

Ingen hos ROCKWOOL ønsker at se kolleger blive sendt i krig. Vores lokale ledelse i Rusland afsøger alle tilgængelige juridiske muligheder for, at vores kollegaer kan blive fritaget for militærtjeneste.

ROCKWOOL tager del i genopbygningen af Ukraine

På en ekstraordinær generalforsamling d. 31. august 2022 godkendte aktionærerne i ROCKWOOL A/S, at selskabet i perioden frem til den ordinære generalforsamling i april 2023 vil bruge 100 til 200 mio. DKK på genopbygningsaktiviteter i Ukraine.


Hvordan bidrager ROCKWOOL til genopbygningsaktiviteter?

ROCKWOOL har nedsat en dedikeret projektorganisation, som består af kolleger fra hovedkontoret og de lokale ledelsesteams i ROCKWOOLs selskaber i både Polen og Ukraine. Projektorganisationen står for koordinering af vores indsatser samt at identificere byer og regioner, hvor ROCKWOOL kan bidrage, og hvor omstændighederne gør det muligt at udføre projekter sikkert i nærmeste fremtid.

Projektorganisationen har udpeget Chernihiv regionen nord for Kyiv, og der er allerede etableret en god og tæt dialog med regionens myndigheder. Myndighederne i Chernihiv og ROCKWOOL har underskrevet en hensigtserklæring, som beskriver vores fælles forpligtelser, hvad angår støtte til genopbygningen.


Hvad bidrager ROCKWOOL med?

I første omgang er ønsket i regionen at prioritere boligbyggeri samt offentlige institutioner som skoler og børnehaver for at imødekomme de mest akutte behov. Ca. 6000 bygninger er blevet ødelagt under krigen i Chernihiv regionen, hvoraf er ca. 80% er boligbyggeri. Da de større genopbygningsprojekter tager længere tid at starte op, samarbejder ROCKWOOL også med de lokale myndigheder om akut hjælp til at sikre borgerne husly forud for den kommende vinter.

Udover den økonomiske støtte og akutte hjælp her og nu bidrager ROCKWOOL også med materialer samt rådgivning og støtte til bygningsdesign, projektudvikling og -styring, bl.a. for at sikre at bygningerne lever op til standarder for høj energieffektivitet, brandmodstandsdygtighed og bæredygtighed.

Beløbet, som er godkendt på generalforsamlingen, vil kun blive anvendt i områder, som er under den ukrainske regerings kontrol.

I videoen her kan du se den ekstraordinære generalforsamling og høre mere om ROCKWOOLs støtte til genopbygningsaktiviteterne.

Du kan se bestyrelsens samlede beretning via dette link (omkring 4 minutter inde i videoen redegør Thomas Kähler for baggrunden).

I ROCKWOOL fordømmer vi krigen i Ukraine, og vi er som de fleste andre dybt bekymrede og foruroligede over dens tragiske konsekvenser.

ROCKWOOL-koncernen har ligesom en række andre isoleringsproducenter valgt at fortsætte produktionen i Rusland. For ROCKWOOLs vedkommende sker det på fire fabrikker, der alene forsyner det russiske marked. Det betyder også, at der ikke er russisk producerede ROCKWOOL-produkter på det danske marked.

De ROCKWOOL-produkter, der sælges i Danmark, fremstilles på vores jyske fabrikker i Vamdrup og Doense med undtagelse af en del af vores produktsortiment indenfor teknisk isolering, der bliver produceret på ROCKWOOL-fabrikker i Holland og Tjekkiet.

Som tidligere meddelt, er ROCKWOOL koncernen overbevist om, at vores fabrikker samt vores unikke teknologi, vil blive nationaliseret, hvis vi efterlader fabrikkerne i Rusland. Det alene vil udgøre en milliardforæring til det russiske regime, og eftersom fabrikkerne allerede opererer væsentligt uafhængigt af vores hovedkontor, vil de også kunne fortsætte med at fungere under et andet ejerskab. Vi kan ikke se, hvordan dette vil bidrage til at afslutte krigen hurtigere, og derfor er det fortsat koncernens opfattelse, at vi ved at beholde vores fabrikker, gør det, der er mindst godt for det russiske regime.

Vi overholder naturligvis fortsat alle internationale sanktioner og har som tidligere meddelt annulleret investeringer i Rusland for omkring 200 millioner euro.

På generalforsamlingen 6. april 2022 adresserede bestyrelsesformand Thomas Kähler detaljeret beslutningen om ROCKWOOLs fortsatte tilstedeværelse i Rusland.

Vi opdaterer løbende med nye informationer – siden her er senest opdateret 25. oktober 2022.