Vores produktion er omfattet af såvel kvalitetssikringssystem (ISO 9001) som miljøledelsessystem (ISO 14001). Det betyder, at vi hele tiden sætter nye mål for at bruge ressourcerne mere effektivt i vores produktion. Det gør vi blandt andet ved at udvikle innovative, nye smelteteknologier, der reducerer udledningen af CO2 markant, øge vores anvendelse af recirkulerede materialer, og ved at anvende overskudsvarme til fjernvarme, der forsyner lokalsamfundene i Vamdrup og Doense.

Vi anvender sten – jordens egen ressource

I ROCKWOOL anvender vi forskellige typer råvarer i produktionen af vores isoleringsprodukter, men den primære råvare er basalt – en type af vulkansk sten. Basalt er en naturlig ressource, som findes i rigelige mængder. Derfor løber hverken jorden eller vi tør. Hvert år skaber vulkansk aktivitet og pladetektonik nye reserver af basalt, faktisk omkring 38.000 gange mere end den mængde ROCKWOOL-koncernen årligt anvender på verdensplan.

I vores produktionsproces genskaber vi hver dag den vulkanske proces, for at smelte sten om til fibre, en proces der foregår ved ekstremt høje temperaturer. Overskudsvarmen fra denne smelteproces anvendes til fjernvarme i lokalområdet ved de to danske ROCKWOOL-fabrikker. I 2019 forsynede vi ca. 1.500 huse med fjernvarme.

Vi genanvender brugt stenuld og fraskær

Udover vores jomfruelige råvarer anvender vi også sekundære råvarer. De består af returuld fra byggepladser og genbrugsstationer, i form af fraskær og gammel isolering, samt fraskær fra vores egen produktion.

For at sikre at vores isolering genanvendes, har vi en returordning, hvor vi indhenter brugt isolering og fraskær fra byggepladser og genbrugsstationer, og bringer det retur til produktionen i Doense. Stenulden granuleres og indgår i smelteprocessen på lige fod med vores andre råvarer, uden tab af kvalitet og ydeevne. I 2021 tog vi mere end 12.000 tons brugt stenuldsisolering retur.

Vi genanvender restprodukter fra andre industrier

Vi anvender også restprodukter fra andre industrier i vores produktion. Restprodukter som andre industrier ser som affald, men som erstatter jomfruelige råvarer i vores produktion. Vi modtager følgende typer af genbrugsråvarer:

  • Slagger fra stålindustrien
  • Brugt alusilikat (fra sandblæsning)
  • Aske fra Lynetten og Mølleåværket (spildevandsrenseanlæg)
  • Bundaske fra lokale flisfyrede fjernvarmeanlæg
  • Keramik

I 2021 anvendte vi 33.000 tons restprodukter på vores danske fabrikker. Affald som ellers ville være endt som deponi.

Det er denne cirkulære tilgang til vores produktion, der gør at vi i dag kan fremstille isoleringsprodukter med så høj en grad af genanvendte materialer.

Se vores videoer om ansvarlig produktion

Teaser - Genanvendelse
Video

Genanvendelse

Teaser - Regnvand og fjernvarme
Video

Regnvand og fjernvarme

Teaser - Kvalitet
Video

Kvalitetssikring

Teaser - Returuld
Video

Returuld