Krav til sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse

Bygningsreglements U-værdi krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse.

Krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav:

  • U-værdikrav og linjetab + areal af vinduer og døre ≤ 30%

eller

  • Varmetabsrammen, mindste varmeisoleringskrav overholdes. Her accepteres dog massive ydervægge (af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke) med en  U-værdi < 0,5 W/m2K (0,3 i nybyg, mm)

Ved ombygning, andre forandringer og udskiftning gælder værdierne i tabellen herunder, under forudsætning af den fornødne rentabilitet.

Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhuset som værende i brug som bolig også i vinterhalvåret.

Links til bygningsreglement

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?